Antanas Baranauskas ir katalikiški XIX a. Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą : istorinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antanas Baranauskas ir katalikiški XIX a. Šventojo Rašto vertimai į lietuvių kalbą: istorinis aspektas
Alternative Title:
Antanas Baranauskas and the Roman catholic translations of the Bible into Lithuanian in the 19th century: historical aspect
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2003, t. 23, p. 141-156
Keywords:
LT
Lietuvių katalikų bažnyčia; Antanas Baranauskas; Šventojo rašto vertimai į lietuvių kalbą.
EN
Lithuanian Catholic Church; Antanas Baranauskas; Translation of Bible into Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje XIX a. išskirtinis tuo, kad lietuvių katalikai gavo galimybę skaityti visą Naująjį Testamentą lietuvių kalba. XIX a. Lietuvos katalikų bendruomenės religiniam ugdymui didžiausią poveikį turėjo lenkiškieji J.Vujeko Šventojo Rašto vertimai, o dvasininkijos formacijai, be abejo, - lotyniškoji Vulgata. Katalikams skirto viso Šventojo Rašto vertimo į lietuvių kalbą sumanymo ištakos siekia XIX a. pradžią. Tačiau II to amžiaus dešimtmetį J.A.Giedraitis išvertė ir išleido tiktai Naująjį Testamentą. XIX a. Senojo Testamento kultūrinę nišą iš dalies užpildė M.Valančiaus parengti kelių leidimų sulaukę Šventojo Rašto siužetų atpasakojimai (VI deš.) bei Dovydo psalmių vertimas VII deš. pab.-VIII pr.). Akivaizdžius nuostatos dėl Šventojo Rašto vartojimo pokyčius Lietuvos Katalikų Bažnyčioje galima fiksuoti XIX-XX a. sankirtoje (chronologiškai tai iš esmės sutampa su pasikeitusia Apaštalų Sosto pozicija). A.Baranausko vertimas laikytinas viena iš tokio pokyčio apraiškų.

ENThe translations of the Bible into Polish by V.Vujek had the greatest influence on the religious education of the Lithuanian Catholic community in the 19th century, while for the formation of the clergy, of course, - the Latin Vulgate. The origins of the idea to translate the entire Bible into Lithuania for Catholics began at the beginning of the 19th century. However, in the 1810s, J.A. Giedraitis translated and published only the New Testament. The cultural niche of the Old Testament in the 19th century was partially filled by publications, printed in several editions, prepared by Bishop Motiejus Valančius narrating episodes from the Bible (1850s) and the translation of the Psalms of David (the end of the 1860s - beginning of the 1870s). The evident changes in the attitude of the Catholic Church in Lithuania regarding the usage of the Bible can be fixed to the turn of the 19th and 20th centuries (chronologically it was also in phase with the changed position of the Holy See). We can consider the translation work by Baranauskas as one of the expressions of these changes. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15525
Updated:
2018-12-17 11:11:59
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: