Biblija - Simono Daukanto įkvėpimo šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblija - Simono Daukanto įkvėpimo šaltinis
Alternative Title:
  • The Bible – a source of inspiration to Simonas Daukantas
  • Bible - source of inspiration for Daukantas
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 27, p. 104-119
Keywords:
LT
Istoriografija / Historiography; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Biblijos įtaka Simono Daukanto pirmajam istoriografiniam veikalui Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822). Daukantas, kaip ir daugelis kitų XIX a. pirmos pusės kūrėjų, daugiausia mokėsi iš antikinės literatūros, kuri Europai buvo palikusi retorikos vadovėliuose aiškiai surašytas teksto komponavimo taisykles. Tačiau rašomąją kalbą siekę reformuoti literatai, švietėjiškų ir romantiškų idėjų įtakoje, ieškojo ir kitų teksto kūrimo būdų. Daukantas, gana anksti sukritikavęs Didžiosios Lietuvos religinių raštų pobūdį, rašomosios kalbos pertvarką darė atsiremdamas į tautinę-liaudinę ir į biblinę tradiciją. Straipsnyje aptariamas S. Daukanto veikalo Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių daugiasluoksniškumas, t. y. teksto žanro svyravimas nuo literatūrinio iki mokslinio. Analizuojant veikalo teksto konstravimo ypatumus, straipsnyje aptariama ne tik kalba, bet ir keliamos idėjos, kurios galėtų būti siejamos su Biblijos tradicija Daukanto istorijos tekstas artimas biblinei tradicijai, kai kalbama apie Aukščiausiąją realybę, svarstomi Dievo įstatymai ir tiesos veikimas realybėje, nubrėžiamas žmogaus gyvenimo tikslas, kuris geriausiai realizuojamas šeimoje, visuomenėje, nagrinėjama nuodėmės ir blogio problema, rūpinamasi žmogaus tobulėjimu, dorovingumu, domimasi pomirtiniu gyvenimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Religija; Istoriografija; Tekstai; Lyginimas; The Bible; Religion; Historiography; Texts; Comparison.

ENThis article examines the influence of the Bible on the first historiographical work written by Simonas Daukantas Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių (1822). Like many other creators of the first half of the 19th century, S. Daukantas mostly studied antique literature which gave Europe the text arrangement rules clearly set forth in manuals of rhetoric. However, writers aiming at reforming the written language and at the same time being influenced by educative and romantic ideas also searched for other text creation methods. Having criticized the nature of religious writings, S. Daukantas carried out reformation of the written language following national/folk and biblical traditions. The article discusses the multi-layeredness of the work written by S. Daukantas Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių, i.e. variation of the text genre from literary to scientific. While analyzing the text creation peculiarities related to the above mentioned work, the article not only includes discussions about the language, but also raises ideas that could be associated with the biblical tradition. The historical text written by S. Daukantas is close to the biblical tradition when the Supreme Reality is discussed, the Ten Commandments and the truth existence in reality are considered, the purpose of human life which can be best realized within a family and society is defined, the problem of sin and evil is investigated, human perfection and morality are analyzed, as well as interests in afterlife are shown.

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3665
Updated:
2020-03-05 17:25:17
Metrics:
Views: 22    Downloads: 4
Export: