Rudens lapų spalvų raiška lietuvių poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rudens lapų spalvų raiška lietuvių poezijoje
Alternative Title:
Expression of Tree Leaves’ Colours in Autumn in Lithuanian Poetry
In the Journal:
Filologija. 2005, Nr. 10, p. 42-51
Keywords:
LT
Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti, kokiomis spalvomis lietuvių poezijoje apibūdinami medžio lapai rudenį ir kokios kalbos priemonės rodo šitas spalvas. Analizuojami 425 pavyzdžiai, surasti kūriniuose, parašytose 86 Lietuvos poetų. Beveik pusėje pavyzdžių lapų spalva yra perteikiama veiksmažodžio formomis, būdvardžiais, prieveiksmiais. Dažniausiai minima geltona ir raudona spalvos. Kiti žodžiai, reiškiantys spalvas – balkšvas, pilkas, juodas, žydras, mėlynas, oranžinis, purpuras,-inis, chaki, rubininis, šokolado – pasirodė tik kelis kartus. Dominuoja intensyvių spalvų pavadinimai. Dėl išraiškingumo ryški medžio lapų spalva minima palyginimuose ir tropuose. Žodžiai, reiškiantys lapus ir medžius, metaforiškai yra siejami su skysčiais (kraujas, ašara, verkti), šviesos šaltiniais (saulė, ugnis, liepsnoti), gyvomis būtybėmis (ypač žmonėmis), medžiagomis (ypač metalais), ir dalykais, padaryti iš jų (auksas, gintaras, moneta, kepurė). Ruduo yra siejamas su dirbančiu žmogumi, Dievu.Reikšminiai žodžiai: Reikšmė; Tropas; Epitetai; Semantinis laukas.

ENThe article is intended to define what colours are used to describe tree leaves in autumn in Lithuanian poetry and what means of speech indicate these colours. 425 examples found in poems, written by 86 Lithuanian poets, are referred to as illustrations. In almost half of the examples the colour of leaves is defined directly by verb forms, adjectives and adverbs. Usually the words meaning yellow as well as red and brown are used. Other words denoting colours – whitish, grey, black, sky-blue, blue, orange, purple, khaki, ruby, chocolate – occurred once or twice. The names of intense and concentrated colours are dominating. Due to expressiveness the bright colour of tree leaves is specified using similes and tropes. The words expressing leaves and trees metaphorically are related to liquids (blood, tear, to weep), the sources of light (sun, fire, to flame), living beings (especially people), materials (especially metals), and items made of them (gold, amber, coin, cap). Autumn is always connected with working man, God.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1542
Updated:
2018-12-17 11:34:34
Metrics:
Views: 81    Downloads: 6
Export: