Vidurio Žemaičių aukštumos apgyvendinimo raida iki XVI a. pagal archeologijos paminklų ir pavienių radinių pasiskirstymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidurio Žemaičių aukštumos apgyvendinimo raida iki XVI a. pagal archeologijos paminklų ir pavienių radinių pasiskirstymą
Alternative Title:
Process of the middle Samogitian Highland peopling before the 16th. с. according to the distribution of archeological monuments and single finds
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 34, p. 87-119. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje
Keywords:
LT
Vidurio Žemaičių aukštuma; Plungės rajonas; Telšių rajonas; akmens amžius; žalvario amžius; geležies amžius; viduramžiai.
EN
Samogitian Highland; Plungė region; Telšiai region; Stone Age; Bronze Age; Iron Age; Middle Ages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojant Plungės ir Telšių rajonų archeologijos paminklų ir atsitiktinių radinių nuo akmens amžiaus iki viduramžių kartografavimo rezultatus paaiškėjo, kad: 1) akmens amžiaus archeologinių paminklų sutelktumas tik Biržulio ežero žemumoje neatspindi buvusio gyventojų pasiskirstymo tyrinėjamame regione; 2) dauguma paminklų ir atsitiktinių radinių išsidėstę Žemaičių aukštumos teritorijoje, daug mažiau dirbinių rasta Šiaurės Žemaičių ir Vakarų Žemaičių plynaukštėse; 3) viduriniame geležies amžiuje akivaizdžiai sumažėjęs paminklų kiekis gali būti siejamas su bendraeuropiniais istoriniais procesais, kaip "tautų kraustymasis"; 4) Situaciją vėlyvajame geležies amžiuje galima vertinti kaip "demografinį sprogimą" - paminklų skaičius išauga beveik dvigubai (nuo 21 iki 39 vienetų). Jie išsidėsto ten pat ar netoliese, kur buvo rasta ankstesnių laikotarpių paminklų ar pavienių atsitiktinių radinių, tik žymiai tankiau, kartais 2-4 km atstumu; 5) viduramžiais paminklų vėl sumažėja maždaug ketvirtadaliu (nuo 39 iki 28), tačiau galima konstatuoti tradicijos tąsą, galbūt šiek tiek sukrėstą istorinių įvykių, kovų su kryžiuočiais, naujo administracinio tinklo raidos po valstybės suvienijimo ir krikščionybės įvedimo. Daugumos vėlyvųjų archeologijos paminklų išsidėstymas sutampa su istorinėmis vietovėmis. [Iš leidinio]

ENAnalysis of mapping results of archeological monuments and single finds in Plungė and Telšiai regions from the Stone Age up to the Middle Ages has shown that 1) accumulation of Stone Age archeological monuments solely in the Lake Biržulis lowland is not indicative of the then distribution of inhabitants in the regions, 2) most of the monuments and casual finds are accumulated in the territory of the Samogitian Highland, and significantly lower numbers of artifacts were found in the North Samogitian and West Samogitian plateau, 3) the number of Mid-Iron Age monuments is much lower; this fact can be related to the common European historical processes such as the "migration period"; 4) the population increase in the late Iron Age can be explained by the natural growth and the relatively peaceful times as compared to the Mid-Iron Age or by the arrival of new inhabitants to comparatively vacant lands. The situation in the Late Iron Age can be regarded as a "demographic explosion", as the number of monuments increases nearly twice (from 21 to 39 units). They are distributed in the same places as the monuments or single casual finds of earlier epochs or in the nearabouts, but much denser, sometimes at 2-4 km intervals, 5) the number of medieval monuments again becomes less by about one-fourth (from 39 to 28), however, the trend remained the same, though somewhat shaken up by historical events, fights with Crusaders, the development of a new administrative network after the union of the state and introduction of Christianity. The location of the majority of later archeological monuments coincides with the historical localities. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15301
Updated:
2018-12-17 11:22:52
Metrics:
Views: 93
Export: