Tradiciniai ir elektroniniai informacijos šaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje: už ir prieš

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tradiciniai ir elektroniniai informacijos šaltiniai Vilniaus universiteto bibliotekoje: už ir prieš
Alternative Title:
Traditional and electronic information sources at Vilnius University library: pros and cons
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTVis didesnę bibliotekos paslaugų dalį sudaro elektroninių informacijos paslaugų teikimas. Šalia knygų, serialinių leidinių, įsitvirtina ir elektroninės informacijos ištekliai: elektroninės knygos, elektroninė periodika, kompaktiniai diskai, duomenų bazės. Tiek bibliotekininkai praktikai, tiek ir šio mokslo teoretikai diskutuoja, kuri informacija – tradicinė ar elektroninė – yra geresnė, kokybiškesnė, labiau atitinka vartotojų poreikius. Dažniausiai daroma prielaida, kad elektroninės informacijos šaltiniai galiausiai patobulins bibliotekos paslaugas ir sumažins išlaidas, tačiau iki šiol tai nėra įrodyta. Klausimų, susijusių su bibliotekos elektroninės informacijos pristatymo modeliais supratimas ir teigiamo sprendimo atradimas – būtinas reikalavimas norint išsilaikyti šioje sferoje, kurioje bibliotekos turi daug pajėgių konkurentų. Įvairūs autoriai skirtingai vertina elektroninių ir tradicinių informacijos išteklių naudą ir poveikį bibliotekų darbe. Straipsnyje pateikiama apibendrinta elektroninių ir tradicinių informacijos išteklių charakteristika, aptariama hibridinės bibliotekos sąvoka, svarstoma, ar galima teigti, kad VUB yra hibridinė biblioteka, pristatoma tradicinių ir elektroninių išteklių dinamika VU bibliotekoje. Apibendrinant teorinę medžiagą bei praktinę bibliotekinę veiklą, išskiriami teigiami bei neigiami tradicinės ir elektroninės informacijos išteklių aspektus.Reikšminiai žodžiai: Duomenų bazės; Informacijos šaltiniai; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Bibliotekos; Databases; Information resources; Library.

ENProvision of information services constitutes a gradually increasing part of the library services. Alongside books and series publications, electronic information resources such as electronic books, electronic periodicals, compact disks and databases take their place. Both library practicians and theoreticians discuss which information – traditional or electronic – is better, is of higher quality and better satisfies customers’ needs. The most common assumption is that electronic information sources will eventually improve library services and decrease expenses, though it has not been proved so far. The comprehension of issues related with models for presenting library electronic information and making a positive decision is a prerequisite for surviving in this sphere where libraries have a lot of potential competitors. Various authors have different opinion on the benefit of electronic and traditional information resources and impact on the library activities. The article presents generalised characteristics of electronic and traditional information resources, discusses the concept of a hybrid library, considers whether it is possible to state that Vilnius University library is a hybrid library and presents the dynamics of traditional and electronic resources in it. By summarising theoretical material and practical library activities, the article identifies negative and positive aspects of electronic and traditional information resources.

ISSN:
1822-3699
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4769
Updated:
2018-12-20 23:06:36
Metrics:
Views: 35    Downloads: 9
Export: