XVIII a. iliuzinė retabulų tapyba Vilniaus sakralinėje architektūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. iliuzinė retabulų tapyba Vilniaus sakralinėje architektūroje
Alternative Title:
Painting of illusive retables in 18th-century Vilnius churches
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2001, t. 21, P. 141-152. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys
Summary / Abstract:

LTIliuziškai tapyti ant mūrinių sienų tinko, medžio plokščių ar drobės altoriai yra gana dažna Lietuvos sakralinės architektūros dekoro išraiška. Jie kurti nuo XVII a. antrosios pusės iki pat XX a. pradžios, o jų klestėjimo laikas - XVIII a. Nors Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sakralius statinius puošė įvairiai technologiškai įgyvendinti tapyti altoriai, tačiau Vilniuje aptinkami tik tapyti ant mūrinės sienos tinko. Bent po vieną tapytą altorių išaiškinta trylikoje Vilniaus bažnyčių ir koplyčių. XVIII a. tapyti altorių retabulai Vilniuje buvo svarbi to meto sakralių interjerų dekoro dalis. Jų atsiradimą įtakojo Italijos barokinio meno idėjos, Lietuvoje plitusios per menininkų ir dailės kūrinių importą, traktatus apie perspektyvą architektūroje ir tapyboje. Reprodukavimo procesas, toks ryškus XVIII a. Lietuvos molbertinėje religinėje tapyboje, neatsiejamas ir nuo sienų dekoratorių kūrybos. Šiuo atveju dažniausiai sekama Andrea Pozzo XVII a. pabaigos traktato "Perspectivae pictorum atque architectorum" iliustracijomis ir mintimis, kad palyginti nebrangiomis tapybos priemonėmis įvairaus tūrio patalpose galima sukurti didingas altorių kompozicijas. XVIII a. kūrėjai ir dailės vartotojai vienodai pagarbiai vertino tiek tūrinį, apimtinį, tiek ir iliuzinės tapybos priemonėmis profesionaliai ir įtikinančiai plokščioje sienoje pavaizduotą interjerų dekorą. [Iš leidinio]

ENThe altars, painted on plasterings of stone walls, wooden slabs or canvas are a quite frequent expression of decoration of Lithuanian sacral architecture. The altars were painted from the second half of the 17th century till the very beginning of the 20th century, the time of their flourishing was the 18th century. Although the sacral structures of the Grand Duchy of Lithuania were decorated by differently technologically implemented painted altars, in Vilnius one can find only those painted on the plasterings of stone walls. At least one painted altar was found in thirteen churches and chapels of Vilnius each. The altar retables, painted in the 18th century in Vilnius were an important part of the decoration of the sacral interiors of the period. Their emergence was influenced by the ideas of the Italian Baroque art, which were disseminated in Lithuania through the import of items of art and studies of the prospects of architecture and painting. The process of reproduction, prominent in easel religious painting of the 18th century Lithuania is also integral to the creative of walls decorators. In this regard the illustrations and ideas, contained in the study "Perspectivae Pictorum Atque Architectorum", written by Andrea Pozzo at the end of the 17th century are most frequently referred to, thus ensuring the possibility to create majestic altar compositions in premises of different volume by using relatively cheap painting tools. In the 18th century both creators and consumers of art gave similar respect not only to volumetric interior decorations but also to those, professionally and convincingly imaged on the flat wall by employing means of illusory painting.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15164
Updated:
2018-12-17 10:52:09
Metrics:
Views: 26    Downloads: 10
Export: