Viešvėnų bažnyčios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešvėnų bažnyčios
Alternative Title:
Churches in Viešvėnai
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 28, p. 84-89. Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešvėnų bažnyčia; Varpinė; Interjeras; Kapinės; Vargonai; Vargonų meistrai; Inventorius; Viešvėnai; Sakralinė architektūra; Žemaitijos bažnyčios; Pilsudskiai; Viešvėnai; Religious architecture; Samogitian churches; Pilsudskis.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Interjeras; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Pilsudskiai; Religinė muzika / Religious music; Muzika / Music; Viešvėnai.
Summary / Abstract:

LTPirmoji bažnyčia Viešvėnuose statyta dar XVIII a. viduryje, tačiau iki 1924 m., kuomet buvo įsteigta atskira Viešvėnų parapija, ji priklausė Telšių parapijai. Pirmoji Viešvėnų laikytojų Pilsudskių XVIII a. 6-ajame dešimtmetyje statyta bažnyčia pamaldoms suburdavo Viešvėnų ir jų apylinkių gyventojus beveik šimtą metų. Antroji, dabar stovinti Viešvėnų bažnyčia statyta 1852 m. Į naująją bažnyčią buvo perkelti kai kurie reliktai iš ankstesnės bažnyčios: vargonai, kai kurie altoriniai paveikslai. Seniausias žinomas paminklas iš pirmosios bažnyčios – žvakidė su 1762 m. data. Kun. Vladislovas Tomaševičius XX a. pradžioje ne tik pasirūpino bažnyčios remontu, bet ir ėmė siekti, kad būtų įsteigta atskira Viešvėnų parapija. XX a. pradžioje 1910 m. buvo pastatyta dabar stovinti varpinė. Į ją perkelti senieji varpai buvo sunaikinti netrukus prasidėjusio karo metu. Kapinės netoli bažnyčios įrengtos XIX a. pradžioje, o XIX a. I-ojoje pusėje bažnyčioje buvo sumontuoti labai vertingi iki šiol išlikę vargonai. [Iš leidinio]

ENThe present church in Viešvėnai is the second building that has been constructed on this site in 1852. Its architectural forms are typical of Samogitian churches from the mid-nineteenth century: small, single-nave building and a little tower crowing the main facade. In the mid-eighteenth century, Pranciškus Pilsudskis (PI, Frantiszek Pilsudskį), cupbearer of the Grand Duchy of Lithuania and the elderly of Viešvėnai, founded the first church in Viešvėnai. Regrettably, the year of this foundation remains unknown. In 1778, Fraternity of the Name of the Virgin Mary was instituted in this church. Occasional reparations of the building that started at the beginning of the nineteenth century became more intense from the 1840s. It was then, in the first half of the nineteenth century, when the organ functioning in the church until today has been made. In 1848, Priest Domininkas Styrbinskis (PI, Dominyk Styrbihkî) was appointed to Viešvėnai. He initiated the building of a new church. Due to his efforts and endowments of Viešvėnai townspeople the new wooden church was built in 1850—1852. Despite fragmentary reconstructions and several reparations, this church preserved its original shape until today. However, several elements in its architecture are of a later provenance. For example, the little tower was erected only in 1936 and the belfry was built in 1910. In 1907-1908, Priest Vladislovas Tomaševičius (PI, Władysław Tomaszewicz) made efforts to dismember the filial of Viešvėnai irom the parish ol Telšiai. These initiatives enjoyed support of local boyars and parishioners. However, the dismemberment process lasted for a longer while postponing the erection of Viešvėnai Parish until 1924. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo = The Lithuanian organ art: from Baroque to Classicism : vargonų katalogas, XVII a. - XIX a. pirmoji pusė / Girėnas Povilionis. Vilnius : Savastis, 2009. 364 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15081
Updated:
2018-12-17 11:11:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: