Politinis dalyvavimas pokomunistinėse valstybėse: Lietuvos atvejis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinis dalyvavimas pokomunistinėse valstybėse: Lietuvos atvejis: disertacija
Alternative Title:
Political participation in post-communist countries: Lithuania‘s case
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
123 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Political participation in postcommunist states: case of Lithuania Vilnius [i.e. Klaipėda] : Klaipėdos universiteto leidykla, 2003 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas politinis dalyvavimas Lietuvoje. Siekiant ištirti ir nustatyti konvencinio politinio dalyvavimo krizės ir protesto politikos paplitimo laipsnį Lietuvoje bei tai lemiančias priežastis: atliekama politinio dalyvavimo teorinio pagrindimo rekonstrukcija; nustatomos pagrindinės konvencinio politinio dalyvavimo tendencijos Lietuvoje, išskiriama Lietuvos atvejo specifika; nustatomas protesto politikos paplitimo mastas ir įvertinamos protesto politikos kaitos tendencijos; išskiriamos bendros politinio dalyvavimo kaitos Lietuvoje tendencijos bei nustatomos tas tendencijas lemiančios priežastys. Disertacijoje konstatuojama, jog nuo 1996-1997 metų Lietuva išgyvena konvencinio dalyvavimo krizę - ilgalaikį piliečių aktyvumo rinkimuose bei narystės partijose ir profesinėse sąjungose mažėjimą. Skirtingai nei konvencinio politinio dalyvavimo atveju, nuo 1999 metų Lietuvoje stebimas piliečių aktyvumo protesto politikoje augimas. Teigiama, jog mažesnį nei Europos Sąjungos valstybėse Lietuvos piliečių aktyvumą konvencinio dalyvavimo formose lemia žemas vidinio politinio veiksmingumo suvokimas (žmones nesuvokia savęs kaip dalyvio) ir žemas išorinio politinio veiksmingumo suvokimas (piliečių požiūriu politinės institucijos yra nepajėgios atsižvelgti į individų interesus bei poreikius ir juos tenkinti). Toliau mažėjantį piliečių aktyvumą lemia transformacijos proceso metu augantis socialinis ir politinis nepasitikėjimas. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the scope of participation in politics in Lithuania. Seeking to analyse and evaluate the scope of protest and crisis of the conventional participation in politics and its factors in Lithuania, a reconstruction of the political participation and its theoretical reasoning is carried out; the main reasons behind the conventional participation in politics in Lithuania are determined; the scope of protest politics is determined and the tendencies of its changes evaluated; general tendencies of changes in political participation in Lithuania and their factors are distinguished. In 1996-1997 Lithuania experienced a crisis related to the conventional participation in politics, which was expressed through a long-time decline in the activity of citizens in the election and in the diminished membership in parties and trade unions. Contrary to conventional political participation since 1999, an increase in political protest of Lithuanian citizens has been observed. It has been asserted that lower citizen activity in conventional forms of taking part in political life in Lithuania has been determined by a vague understanding of internal political efficiency (people do not believe they are participants), as well as by a vague understanding of external political efficiency (citizens think that political institutions are not able to consider interests and demands of their people and to satisfy them). The increasing political activity of citizens has been determined by the increasing social and political distrust observed during the process of political reforms.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10655
Updated:
2022-02-07 20:09:18
Metrics:
Views: 68
Export: