Marijos puošmenos : šventųjų relikvijos Kodenio Šv. Onos bažnyčioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijos puošmenos: šventųjų relikvijos Kodenio Šv. Onos bažnyčioje
Alternative Title:
Mary's ornamentations : relics of the saints in the Church of St. Anne in Koden
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2006, t. 41, p. 129-148. Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Relikvijos; Bažnyčios; Šventieji; Biografijos; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Kultūra; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Relikvijoriai; Culture; Churches.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Biografijos / Biographies; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Relikvijos; Šventieji / Saints; Kultūros istorija / Cultural history.
Summary / Abstract:

LTLDK kanclerio Jono Frydricho Sapiegos "Monumentą" (1723) galima laikyti vienu iš LDK kultūros istorijai svarbių šventų atvaizdų ir relikvijų sampratos liudijimų. Straipsnyje aptarti tik kai kurie šio plataus ir įvairialypio veikalo aspektai (nepaminėti stebuklų aprašymai, Kodenio Marijai skirti tekstai, eilės). Nagrinėjat Kodenio Marijos atvaizdo ir šventų relikvijų santykį, pasitvirtino anksčiau kelta prielaida, kad Marijos atvaizdas čia pirminis ir dominuojantis pagarbumo ir malonių patyrimo šaltinis, o šventųjų relikvijos tarsi papildo ir savo "fizine natūra" patvirtina atvaizdo kultą. Aptariant Kodenio atvaizdo ir relikvijų ryšį, svarbu ir tai, kad šventųjų relikvijos savais asociatyviais, bet "apčiuopiamais" kontekstais susieja Kodenio Dievo Motinos paveikslą su jo garsiuoju pirmavaizdžiu - pagal legendą paties šv. Luko sukurtu Gvadelupės statulos Maria ad Martyres provaizdžiu. Taip atvaizdas kartoja ne tik savo garsųjį prototipą, bet ir jo istoriją ar bent kai kuriuos jos epizodus. Nagrinėjant Mikalojaus Sapiegos Grigališkosios Marijos ir šventųjų relikvijų vagystės istoriją, nesiekta atskirti tiesą nuo legendos, tačiau bandyta atpažinti kultūrinių topų susiliejimą. Jono Frydricho Sapiegos veikale, grindžiant karūnuoti rengiamo Kodenio Marijos atvaizdo kilmę ir maloningumą, atskleidžiama ir Kodenio bažnyčioje Šv. Stepono koplyčioje tebesančių relikvijų istorija. Aprašant procesijas, pateikiant inskripcijų, specifikacijos dokumentų nuorašus, liudijami pagarbaus relikvijų pristatymo visuomenei būdai, kultūrinės relikvijų reprezentavimo formos.

ENThe “Monument” by Jan Fryderyk Sapieha, the Grand Recorder of Lithuania, published in 1723 can be considered one of the testifications of the concept of holy images and relics, important for the history of culture of the Grand Duchy of Lithuania. The article discusses only certain aspects of this broad study (descriptions of miracles, the texts, dedicated to the Mary of Koden and poems are not mentioned). When examining the relations between the image of the Mary of Koden and the holy relics, the earlier presumption that the image of the Mary is the primary and dominating source of humbleness and grace and the relics of the holy ones supplement and, by the “physical nature” confirm the cult of the image was proven. When discussing the relation between the image and relics of Koden, it is important to note that the relics of the holy ones, by their associative and “perceptible” contexts relate the image of the Mary of Koden with its famous prototype – the Maria ad Martyres statue in Guadalupe, which according to the legend, was created by St. Lucas himself. Thus the image repeats both its famous prototype and its history or at least certain episodes. When analyzing the history of the theft of the Gregorian Mary and holy relics, which belonged to Michal Sapieha, no attempts were made to separate the legend from the truth. In his study Jan Fryderyk Sapieha, in order to ground the grace of the image of the Mary of Koden, which was prepared for coronation, also revealed the history of the relics in the St. Stephen’s chapel of the Church of Koden. When describing the processions, presenting the copies of inscriptions and specification documents, the ways of worshipful presentation of relics to the public and the cultural forms of representation of the relics are witnessed.

ISBN:
9955624612
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15036
Updated:
2022-01-17 11:53:07
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: