Amatų sąjūdis XIX a. pabaigos- XX a. pradžios Lietuvoje : tautinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Amatų sąjūdis XIX a. pabaigos- XX a. pradžios Lietuvoje: tautinis aspektas
Alternative Title:
Craft revival in Lithuania at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries: searching for national identity
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2008, 4, p. 88-100
Keywords:
LT
19 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Liaudies kultūra / Folk culture; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTPrasidėjus tautiniam sąjūdžiui ir išaugus dėmesiui liaudies dailei, tradicinių amatų meistrai pradėjo dirbinius gaminti ne tik savo poreikiams, bet ir kaip prekę. Kai kurioms amatų sritims įgavus komercinį pobūdį, išaugo ne tik ekonominė, bet ir gaminio estetinė vertė, tautinio stiliaus išsaugojimo problema. Straipsnio objektas - XIX a. pabaigos-XX a. pradžios Lietuvos dailiųjų amatų raida, anuomet išgyvenusi visuotinį pakilimą, pasireiškusį pokyčiais švietimo sistemoje, suaktyvėjusia draugijų veikla, kintančiu visuomenės požiūriu į šią sritį. Procesai Lietuvoje turėjo analogijų su visos Rusijos imperijos amatų judėjimu ir XIX a. viduryje Anglijoje gimusiu ir per visą Europą persiritusią Dailės ir amatų sąjūdžio banga. Todėl, pasitelkus istorinį ir kultūrinį kontekstą, taikant daugiausia faktografinę analizę, siekiama aptarti dailiosios amatininkystės raidą tarptautinio dailiųjų amatų sąjūdžio kontekste, t. y., ne tik kaip vietinių poreikių nulemtą, bet ir Europos reiškinį, paliečiant to meto amatams aktualius stiliaus, mokslo sistemos, draugijų, spaudos ir kitus su tuo susijusius klausimus. Vienas iš svarbių straipsnio uždavinių - atskleisti amatininkams būdingas tautinio tapatumo paieškas. Tačiau sąmoningai vengiama platesnių diskusijų to meto spaudoje tautiškumo tematika ir kai kurių žinomų tautinio sąjūdžio veikėjų bei liaudies meno propaguotojų (pvz., Antano Jaroševičiaus) veiklos išsamaus aptarimo, tokių klausimų, kurie neblogai aptarti sąjūdžio laikotarpį tyrinėjusių autorių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos tautinis atgimimas; Amatai; Menas ir amatai; Lietuvių dailės draugija; Tautinis stilius; The national renaissance movement in Lithuania; Crafs; Arts and crafts' movement; The Lithuanian Art Sosiety; National style.

ENThe object of the article is the analysis of the situation concerning craft revival in Lithuania at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries, when the national renaissance of Lithuanians began and coordination of craftsmen activities was started at the institutional level. The author attempts to restore the picture of craft revival, including crafts manship politics, education system and public organizations of the national renaissance period. The crafts' movement in Lithuania was influenced by the European Arts and Crafts Movement on the one hand, and submitted by the pressures of local surroundings on the other.The relations between folk style and cosmopolitan manifestations were of great importance to the manufacturers of mass-production artefacts. Even though handmade wares were still widely in use, economic and cultural changes of modern time deeply affected the daily life and traditional crafts faced the threat of extinction. During the period, enlightened people realized that folk crafts were of great significance to the Lithuanian people; therefore, it was necessary to attach more importance to this problem in order to protect crafts from extinction. The Lithuanian Art Society and the first Lithuanian art exhibitions played an essential role in the recognition of folk art. Thanks to the first exhibitions, folk art crystallized into a part of artistic being and became a foundation of the entire national culture. The mastering of the national style in crafts was far away from being a smooth process under the conditions of modern life-style. [From the publication]

ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14662
Updated:
2018-12-17 11:41:11
Metrics:
Views: 55    Downloads: 16
Export: