Exploring public service motivation : Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Exploring public service motivation: Lithuanian case
Alternative Title:
Valstybės tarnautojų motyvacija: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 3 (61), p. 17-30
Keywords:
LT
Motyvuojantys veiksniai; Vidiniai ir išoriniai; Valstyb÷s tarnautojų motyvacija.
EN
Motivating factors; Intrinsic and; Extrinsic rewards; Public service motivation.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvos viešajame sektoriuje pastebimos dvi tendencijos: kandidatų į valstybės tarnybą stoka ir protų nutekėjimas iš viešo į privatų sektorių. Straipsnyje remiamasi Perry (1996) išskirtais veiksniais, nusakančiais motyvacijos valstybės tarnyboje unikalumą. Polinkis dalyvauti nustatant ir įgyvendinant viešąją politiką, atsidavimas viešajam interesui, pilietinės pareigos jausmas, atjauta ir skiria viešojo sektoriaus darbuotojus nuo jų kolegų privačiame sektoriuje, kuriuos daugiau motyvuoja finansiniai ar kiti išoriniai veiksniai. Straipsnyje pristatomi du 2007 m. atlikti tyrimai. Tarp Kauno apskrities viršininko administracijos darbuotojų buvo atliktas pilotinis tyrimas, tiriant darbuotojų nuomonę apie įvairius motyvacijos aspektus. Valstybės tarnybos užsakymu straipsnio autorės atliktas reprezentatyvus tyrimas leido ištirti pasitenkinimą ir nepasitenkinimą darbu sukeliančius veiksnius, motyvus, lėmusius atėjimą į valstybės tarnybą, darbą jame ir potencialius veiksnius, kurie sulaikytų tarnautojus nuo perėjimo dirbti į privatų sektorių. Tyrimas parodė, kad noras turėti darbinio patyrimo viešajame sektoriuje ir asmeninių tikslų siekis labiausiai motyvavo renkantis profesinės karjeros kelią. Respondentai nurodė du svarbiausius motyvus, įtakojančius jų pareigų atlikimą: norą tobulėti ir nuolat mokytis. Apibendrinant tyrimo rezultatus, straipsnyje konstatuojama, kad nors kai kurie respondentų atsakymai lyg ir leistų įžvelgti skirtingos darbuotojų motyvacijos užuomazgas, tačiau piniginio atlygio, asmeninių tikslų siekimo minėjimas tarp gana svarbių veiksnių neleidžia teigti apie specifinių motyvacijos veiksnių vyravimą Lietuvos valstybės tarnyboje.

ENPublic Service Motivation (PSM) is one of the major current topics of research in public administration. The article addresses the following research questions: what are the specific features of PSM in Lithuania which may be characterized by a specific context (lack of people willing to be public servants; public servants' migration to the private sector)? Another important question is to what extent Public Service Motivation is unique in comparison to the factors identified by Perry (1996). The pilot survey in Kaunas' county administration tested the hypothesis on specific Public Service Motivation based on the theory by Perry (1996). The results of a representative survey conducted in the summer of 2007 provide another possibility to test the same hypothesis and draw conclusions. Conducted surveys point to intrinsic and extrinsic rewards motivating Lithuanian civil servants which can be used trying to make a civil service more attractive. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14517
Updated:
2018-12-20 23:16:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: