Ethical problems in public life and their solution: Lithuanian scenario

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Ethical problems in public life and their solution: Lithuanian scenario
Alternative Title:
Etikos problemos viešajame gyvenime ir jų sprendimas: lietuviškasis scenarijus
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2011, Nr. 1 (71), p. 15-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etikos klausimai; Etikos problemos; Interesų konfliktas; Korupcija; Kritiniai įvykiai (skandalai); Cethical issues; Conflict of interests; Corruption; Critical incidents (scandals); Ethical issues; Ethical problems; Onflict of interests.
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Interesų konfliktas; Korupcija; Kritiniai įvykiai (skandalai); Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTKiekviena visuomenė, stebėdama tai, kas vyksta viešojoje erdvėje, bene dažniausiai atkreipia dėmesį į valdžios atstovų elgesį, nors politikai ir valstybės tarnautojai nėra vieninteliai viešajame gyvenime pasirodantys veikėjai. Straipsnyje siekiama atsakyti į probleminį klausimą: kokios etikos problemos stebimos Lietuvos valdžios atstovų veiksmuose ir kaip ta pati valdžia rengiasi užkirsti kelią jų atsiradimui. Nuo 2003 m. Lietuvos visuomenė stebi nesibaigiančius skandalus, kuriuose dalyvauja valdžios atstovai. Atlikta skandalų analizė leido autorei susiaurinti savo analizuojamų etikos problemų ratą iki trijų problemų: piktnaudžiavimo padėtimi, interesų konflikto ir korupcijos. Analizuodama teisės aktuose pateiktų etikos problemų apibrėžimus, autorė bando juos lyginti su mokslininkų pateiktomis sąvokomis. Tie patys teisės aktai numato įvairius būdus etikos problemoms spręsti. Autorė teigia, kad atskiros priemonės (įstatymai ar institucijų kūrimas) buvo priimtos gana atsitiktinai, be išankstinio plano ar strategijos, o tai ko gero geriausiai ir apibūdina lietuvišką scenarijų de facto, kai pavėluotai sureaguojama į visuomenės ir kartu valdžios atstovų veiklos problemas. Tuo tarpu siūlomas scenarijus turi būti paremtas strateginiu planavimu ir nukreiptas į ateities valdžios viziją. Straipsnis atveria naujas tyrimo perspektyvas studijuojantiems ir tiriantiems viešosios politikos klausimus, paskatinti mokslinę diskusiją apie aktualias etikos problemas ir jų sprendimo būdus.

ENEthical problems and issues are not a new phenomenon. Even democratic societies witness certain scandals. New democracies are not exceptions. This article concentrates on a Lithuanian case (an example of new democracies) and tries to answer the question what ethical problems appear in the contemporary public life and how the government addresses them. The article consists of several parts which try to elaborate the topic and explain the Lithuanian scenario. A short presentation of ethical problems is followed by the analysis of Lithuanian scandals which allow distinguishing several ethical issues. An analysis of Lithuanian legislation and institutional arrangements helps to answer the question about the proposed ways of solving one or other ethical problems. Summing up an alternative scenario for tackling ethical problems in Lithuanian public life is provided and several ideas which in the future can develop the topic of ethical problems are pointed out. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28646
Updated:
2018-12-17 12:57:41
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: