Metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metatonijos normų formavimasis bendrinėje lietuvių kalboje
Alternative Title:
  • The Formation of Metatony Norms in Standard Lithuanian
  • Metatony as an issue of standard Lithuanian
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTBendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų raidą atspindi keleriopi šaltiniai: senieji raštai, žodynai ir senosios gramatikos. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kaip kito cirkumfleksinės metatonijos normos nuo seniausių laikų iki dabar. Šiuo požiūriu aptariami seniausi kirčiuoti šaltiniai – Danieliaus Kleino ir anoniminė gramatika (Universitas, 1737). Konstatuojama, kad kirčiavimo ypatumai buvo žymimi kitaip nei dabar įprasta. Apie metatonijos normų formavimąsi galima spręsti tik iš tik iš Fridricho Kuršaičio (Kurschat) darbų. Jonas Jablonskis iš esmės buvo perėmęs ir priėmęs Kuršaičio kirčiavimo tradiciją. Straipsnyje daug vietos skiriama Kazimiero Būgos, Prano Skardžiaus suformuluotiems metatonijos dėsningumams ir jų atspindžiams kituose XX a. II pusės kalbininkų darbuose – svarbiausiuose žodynuose, gramatikose ir lietuvių akcentologijai skirtuose leidiniuose. Smulkiau aptariami Adelės Laigonaitės, Antano Pakerio, Bonifaco Stundžios, Danguolės Mikulėnienės ir kt. darbai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Metatonija; Akūtas; Cirkumfleksas; Vediniai; Dūriniai (gramatika); Lietuvių bendrinės kalbos normos; Lietuvių kalbotyros darbų apžvalga.

ENThe development of the accentuation norms in standard Lithuanian are reflected in various sources: the old scripts, dictionaries and the old grammars. The article deals with the change of the norms of circumflexive metatony from the ancient times till present. The oldest accentuated sources are discussed in this aspect, namely, the grammar by Danielius Kleinas and an anonymous grammar (Universitas, 1737). It is claimed that the particularities of accentuation were marked differently from the present manner. Only the works by Fridrich Kurschat can serve for the analysis of the formation of metatony norms. Jonas Jablonskis had basically taken over and adopted the Kurschat’s tradition of accentuation. The article gives much attention to constituent patterns of metatony formulated by Kazimieras Būga and Pranas Skardžius as well as their reflections in the works of other linguists of the second half of the 20th c.: including the most prominent dictionaries, grammars and publications in the field of Lithuanian accentology. Works by Adelė Laigonaitė, Antanas Pakerys, Bonifacas Stundžia, Danguolė Mikulėnienė and other authors are discussed in more detail.

ISBN:
9986668700
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1451
Updated:
2014-12-29 16:20:24
Metrics:
Views: 41
Export: