Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2008.
Pages:
810 p., 16 iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Istoriografija — Antrasis pasaulinis karas įžengė į Lietuvą: nepriklausomos Lietuvos laikinosios vyriausybės sudarymas ir Vidaus reikalų ministerijos atkūrimas — Vokiečių civilinė valdžia Lietuvos generalinėje srityje — Vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos generalinėje srityje — Lietuvių policijos struktūrų atkūrimas ir teisinis jų statusas: Pirmosios atgimusios lietuvių policijos Struktūros; Lietuvių saugumo ir kriminalinė policija integruojama į vokiečių saugumo tarnybą (SD); Tvarkos (viešoji) policija; Pagalbinės tvarkos (viešosios) policijos struktūros; Priverčiamojo darbo ir įkalinimo įstaigos; Eismo reguliavimo policija; Priešgaisrinės ir priešlėktuvinės apsaugos policija; Getų žydų policija; Lietuvių policijos spauda; Lietuvių policija 1943-1944 metais; Lenkų problemos lietuvių žemėje — Policijos mokyklos: Policijos mokymo metodai; Kauno ir Vilniaus policijos mokyklos; Prienų ir Postavų policijos mokyklos — Lietuvių policijos batalionai ir kiti junginiai: Vokiečių valdžios pastangos mobilizuoti Lietuvos gyventojus į karinius policinius dalinius; Specialiosios paskirties policijos rikiuotės dalinių steigimas; Vokiečiai perima lietuvių policijos batalionus; 257-asis lietuvių policijos batalionas; Tarnybos ypatumai ir materialinis-techninis Aprūpinimas; Lietuvių policijos batalionų likvidavimas; Ketinimai įsteigti lietuvių SS savanorių legioną; Statybos (inžinerinių) batalionų steigimas; Lietuvos vietinė rinktinė — Pabaigos žodis —Priedai: Vidaus reikalų vadovai Lietuvoje 1918-2008 metais; Milicijos ir policijos vadovai Lietuvoje 1918-2008 metais; Lietuvių policininkai, žuvę Antrojo pasaulinio karo metais; Lietuvių policijos pareigūnai ir policijos batalionų vadai, Antrojo pasaulinio karo metais apdovanoti įvairiais koviniais ordinais, medaliais ir ženklais; III Reicho partiniai, kariniai, SS bei policijos specialūs ir pareiginiai laipsniai; Ostlando ir Lietuvos generalinės srities civilinės ir karinės administracijos, kariuomenės, SS bei policijos vokiečių ir lietuvių svarbesnių pareigūnų Antrojo pasaulinio karo metais trumpi biografiniai duomenys — Abstract — Zusammenfassung — Аннотация — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Kolaboravimas; Lietuvių policija; Lietuvių policijos batalionai; Lietuvių policijos struktūra ir skyriai; Lietuvos Tėvynės apsaugos rinktinė; Lietuvos laikinoji vyriausybė; Lietuvos vietinė rinktinė; Nacių okupacija; Policija; Žydų geto policija.
EN
Collaboration; Lithuania; Lithuanian Local Squad; Lithuanian police; Lithuanian police battalions; Lithuanian police structures and branches; Nazi occupation; Police; Provisional Government of Lithuania; The Jewish ghetto police; The Lithuanian Squad of Homeland Guards; The Second World War; World War II.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojamos lietuvių policijos atkūrimo politinės aplinkybės 1941 m., atkurtos lietuvių policijos administravimo tvarka, jos misija, vaidmuo, struktūrų raida ir tinklas bei reikšmė Lietuvos vidaus padėčiai vokiečių valdymo metais. Darbą papildo labai vertingi, vaizdingi ir informatyvūs priedai. Pateikiami dar niekur neskelbti išsamūs vidaus reikalų valdytojų ir milicijos bei policijos vadovų Lietuvoje 1918-2008 metais sąrašai, Lietuvos generalinės srities vidaus reikalų sistemos organizacinės struktūros 1941 ir 1944 metais, jų schemas autorius sudarė remdamasis įvairiais archyviniais šaltiniais. Be to, pridedamos Lietuvos generalinės srities lietuvių policijos struktūrinės schemos, statistiniai duomenys. Šioje monografijoje pirmą kartą lietuvių istoriografijoje pateikiamos Vokietijos saugumo policijos ir saugumo tarnybos vadovybės Lietuvoje bei SD operatyvinių grupių ,,A“ ir „B“ organizacinės schemos, operatyvinių grupių valdymo sistema, vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos Ostlande ir Lietuvos generalinėje srityje 1941-1944 metais schema, unikalios archyvinės nuotraukos iš asmeninio autoriaus archyvo. Autorius pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje pabandė susisteminti ir teikia skaitytojams lietuvių policijos pareigūnų, žuvusių Antrojo pasaulinio karo metais, sąrašą bei lietuvių policininkų, įvertintų koviniais apdovanojimais ir pasižymėjimo ženklais Antrojo pasaulinio karo metais, sąrašą. Dėl archyvinių dokumentų ir kitų šaltinių stokos pateikiami sąrašai nėra išsamūs ir autorius tikisi skaitytojų pagalbos užpildant šią spragą. Šios monografijos priede pateikiami Lietuvos generalinės srities lietuvių ir vokiečių policijų svarbesnių vadovų bei pareigūnų trumpi biografiniai duomenys (669 pavardės). [Iš Įvado]

ISBN:
9785417009587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14380
Updated:
2020-10-14 18:25:00
Metrics:
Views: 45
Export: