Lietuvių kalbos substantiva communia : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos substantiva communia: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2008.
Pages:
134, [1] p
Notes:
Disertacija rengta 1998-2002 m. Šiaulių universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2008. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Substantiva communia in the Lithuanian language Vilnius [i.e. Šiauliai] : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 27 p
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – lietuvių kalbotyros darbuose neretai minimi vadinamieji bendrosios giminės daiktavardžiai. Tai dažniausiai šnekamosios kalbos, tarmių žodžiai (pvz.: akìplėša, válkata, mar̃malas), kuriems būdinga pejoratyvinė reikšmė ir kuriuos įprasta vadinti lotynišku terminu substantiva communia (SC). Šių daiktavardžių santykis su giminės kategorija yra savitas – giminė išryškėja iš konteksto. Disertacijos tikslas – aprašyti įvairiuose lietuvių kalbos žodynuose pateiktų ir iki šiol išsamiai nenagrinėtų substantiva communia ypatumus. Substantiva communia išrinkti iš „Lietuvių kalbos žodyno“ (1968–2002) I–XX tomų, duomenų bazė papildyta iš „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (2000), „Atgalinio lietuvių kalbos žodyno“ (1995), „Druskininkų tarmės žodyno“ (1988), „Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodyno“ (1976), „Lazūnų tarmės žodyno“ (1985) ir „Zietelos šnektos žodyno“ (1998). Analizuojama 5480 skirtingų pavyzdžių, pateikiamas jų žodynas (Priedas). Darbą sudaro tokios dalys: įvadas, trys skyriai, išvados, šaltinių ir literatūros (142 pozicijos) sąrašas. Disertacijoje aptariami bendrieji giminės kategorijos, daiktavardžių giminės klausimai, pateikiama klausimo istorija: SC analizuojami lietuvių kalbotyros kontekste, apžvelgiami SC kitose kalbose, apibrėžiamos SC vartojimo sferos, semantika, morfologiniai ir morfonologiniai ypatumai, stilistinės ypatybės, SC vertinami sintaksės, kilmės aspektais, išsamiausiai apibūdinama SC daryba. [LMT]

ENThe subject of the study is the so called nouns of common gender, which are quite frequently mentioned in Lithuanian language studies. Those are most frequently words, belonging to spoken language and dialects (for instance, “akìplėša”, “válkata”, “mar̃malas”), characterizing with pejorative meaning and which are referred to by the Latin term “substantiva communia” (hereinafter referred to as SC). The relation between the said nouns and the category of gender is quite peculiar – the gender is shown by the context. The aim of the thesis is to describe the particularities of the SC, provided in different dictionaries of the Lithuanian language, which have not yet been comprehensively studied. The SC have been selected from volumes I-XX of the “Lietuvių Kalbos Žodynas” (1968–2002) I–XX, the database was supplemented from “Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas” (2000),”Atgalinis Lietuvių Kalbos Žodynas” (1995), “Druskininkų Tarmės Žodynas” (1988), “Šiaurės Rytų Dūnininkų Šnektų Žodynas” (1976), “Lazūnų Tarmės Žodynas” (1985) and “Zietelos Šnektos Žodynas” (1998). 5480 different examples are analyzed, their glossary is provided in the annex. The study includes the following parts: the introduction, three chapters, conclusions and the list of sources and references (142 positions). The thesis discusses the common issues of the category of gender and gender of nouns, presents the information on the history of the issue: SC are analyzed within the context of Lithuanian language study, an overview of SC in other languages is provided, the areas of use, semantics, morphological, morphonological and stylistic particularities of SC are defined, SC are evaluated in terms of syntax and origin, the formation of SC is characterized.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14331
Updated:
2014-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 56
Export: