Institucinės talpyklos ir naujoji mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Institucinės talpyklos ir naujoji mokslinės komunikacijos infrastruktūrų sankloda
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 36, p. 53-67
Keywords:
LT
Mokslinė komunikacija; Mokslinės informacijos infrastruktūra; Institucinės talpyklos; Informacijos organizavimas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - susisteminti ir išanalizuoti informaciją apie naują, itin dinamiškai besiplėtojantį mokslinės informacijos infrastruktūrų tipą - institucines talpyklas. Analizuojami svarbiausi ideologiniai ir organizaciniai institucinių talpyklų aspektai: jų santykis su komerciniais barjerais šiandienėje mokslinėje komunikacijoje, su atvirosios prieigos iniciatyva, pateikiama jų tipologija, aptariami dokumentų komplektavimo politikos ir praktikos bruožai, apžvelgiamas institucinių talpyklų paplitimas pasaulyje, nurodomi būdingiausi pavyzdžiai. Analizuojamas Lietuvos atsakas į šią pasaulinę mokslinės komunikacijos plėtros tendenciją - Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamas projektas "Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas vartotojams", pateikiamos įžvalgos apie jo plėtros perspektyvas. [Iš leidinio]

ENMigration of scientific publications to electronic formats created both possibilities and barriers for access to these publications, especially articles in electronic journals. In protest against the high subscription prices of mainstream publishers, scientists have started Open Access movement that promotes and supports free distribution of content via journals and e-print repositories. Institutional repositories are still new but rapidly developing phenomenon. It can be defined as "a set of services that a university offers to the members of its community for the management and dissemination of digital materials created by the institution and its community members". These services are fundamental and essential to scholarship in the digital age, and will support scholarly communication (including scholarly publishing). Institutional repositories are on their way in Lithuania. In order to set the conceptual framework for practical activities of establishing a nation-wide institutional repository in Lithuania, this article aims to analyse the phenomena of both open Access and institutional repositories from political, ideological, and organizational points of view. Best practices of establishing institutional repositories in different academic institutions and nation-wide initiatives are presented. Types of repositories as well as types of documents included into them are looked at in detail. Special attention is paid to organizational culture of universities that is regarded as crucial success factor for the content provision for the institutional repositories. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
  • Akademinė elektroninė leidyba Lietuvoje : požymiai, galimybės, problemos / Narimantas Paliulis, Eleonora Dagienė. Verslas: teorija ir praktika. 2009, t. 10, Nr. 2, p. 159-171.
  • Autorių teisės mokslo komunikacijoje : Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga : monografija / Marija Stonkienė, Zenona Ona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 350 p.
  • Lietuvių mokslo kalbos tekstynas / Aurelija Usonienė, Jonė Grigaliūnienė, Birutė Ryvitytė, Linas Butėnas, Erika Jasionytė. Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 1, p. 101-114.
  • Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) / Antanas Štreimikis ... [et al.]. Informacijos mokslai. 2007, t. 40, p. 9-24.
  • Mokslo komunikacija : Lietuvos mokslo žurnalai mokslo komunikacijos kaitos požiūriu / Zenona Atkočiūnienė. Informacijos mokslai. 2009, t. 49, p. 70-83.
  • „Žalioji“ atviroji prieiga Lietuvoje / Fausta Kepalienė. Knygotyra. 2020, t. 75, p. 141-161.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/141
Updated:
2018-12-17 11:44:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: