Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa)
In the Journal:
Informacijos mokslai . 2007, t. 40, p. 9-24
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
akademinių bibliotekų tinklas; publiacijų duomenų bazė
EN
academic library network; publication database
Summary / Abstract:

LTGreita ir patogi prieiga prie mokslo ir studijų literatūros ir kitos informacijos pagerina studijas, mokslinius tyrimus ir bendravimą. Naudojantis internetu, pasauliniu žiniatinkliu, susisiekimo įrankiais ir paieškos sistemomis, nebūtina vykti į biblioteką, laukti, kol atneš knygą, ir gaišti laiką kataloguose ieškant reikiamo šaltinio. Kiekvienas skaitytojas norėtų skaityti jam priimtinu laiku ir patogiausioje vietoje. Lietuvos akademinė e. biblioteka (eLABa) skirta Lietuvos mokslo institucijoms, jų autoriai kuria mokslines ir studijų publikacijas, kurias reikia įkelti, kataloguoti, saugoti ir pateikti skaitytojams bei kitoms informacinėms sistemoms. Siekiamas eLABa rezultatas - naudojant informacines ir komunikacines technologijas sparčiau skleisti naujausias mokslo žinias ir mokomąją medžiagą, gerinti mokslinių tyrimų ir studijų kokybę, plėtoti nuotolines ir visą gyvenimą trunkančias studijas, propaguoti Lietuvos mokslininkų, mokslo ir studijų institucijų veiklą ir pasiekimus, ugdyti žinių visuomenę ir plėtoti žinių ekonomiką, tobulinti bendro visuomenės gyvenimo kokybę. eLABa kuriama plėtojant Lietuvos akademinių bibliotekų tinklą (LABT) ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamus projektus. [Iš leidinio]

ENQuick and comfortable access to scientific literature and information improves higher education, research and communication. Using the internet, World Wide Web, information search tools there is no necessity to go to the library, wait until the book is delivered to you and waste time while searching for the source you need in the catalogue. Every reader would like to read at the time and place most convenient to him. The Lithuanian Academic e-Library (eLABa) is designed for the personnel of Lithuanian research institutions who write publications on research and higher education that are to be submitted, archived, catalogued and presented to the readers and other systems. The aim of eLABa is, by the use of information and communication technologies, to develop favourable conditions to disseminate more rapidly the newest scientific knowledge and learning material, to improve the quality of research and higher education processes, to develop distance and lifelong learning, to promote the activity and achievements of Lithuanian institutions of research and science and higher education, to educate e-Society and develop knowledge economy, to improve the quality of societys life in general. eLABa is being created developing the Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) and implementing the projects funded by the European Union Structural Funds. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12410
Updated:
2018-12-17 11:58:22
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: