Egzogeninių veiksnių ir kapitalo struktūros formavimo sąveika Lietuvos įmonėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Egzogeninių veiksnių ir kapitalo struktūros formavimo sąveika Lietuvos įmonėse
Alternative Title:
Interaction of exogenous determinants and capital structure formation in Lithuanian enterprises
In the Journal:
Vagos. 2008, nr. 81 (34), p. 74-84
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTKapitalo struktūros formavimo moksliniai tyrimai pastaruoju metu yra nukreipti į priežasčių ir veiksnių, sąlygojančių skirtingas kapitalo struktūras įvairių šalių ir įvairiu pramonės šakų įmonėse, paiešką. Daugiausia mokslinių tyrimų yra atlikta pasirinkimo eilės požiūriui ir kompromisiniam požiūriui testuoti, informacijos asimetriškumo ir finansinio sverto priklausomybei nustatyti, endogeninių ir egzogeninių veiksnių bei kapitalo struktūros sąveikai identifikuoti. Egzogeninių veiksnių ir finansinio sverto sąveikos tyrimų kol kas stokojama, iki šiol jie orientuoti į tam tikrų šalių konkrečių pramonės šakų įmones. Be to, ankstesni moksliniai tyrimai buvo atlikti testuojant to paties laikotarpio rezultato ir veiksmų priklausomybes. Strateginiai įmonės finansavimo sprendimai yra priimami atsižvelgiant į esamą, situaciją, todėl tikslinga testuoti kapitalo struktūros rodiklio priklausomybę nuo ankstesnio laikotarpio egzogeninių veiksnių. Straipsnyje pateikiama egzogeninių veiksnių – realiojo BVP augimo, infliacijos, palūkanų normos likvidumo paskoloms ir tiesioginių užsienio investicijų – bei Lietuvos įmonių finansinio sverto sąveikos lyrinio rezultatai 2003-2007 metais. Jie parodė, kad visi egzogeniniai veiksniai, išskyrus infliaciją, yra esminiai formuojant kapitalo struktūrą Lietuvos įmonėse tiriamu laikotarpiu.Reikšmingiausias veiksnys buvo tiesioginės užsienio investicijos. Šio veiksnio ir finansinio sverto sąveika buvo labai stipri ir teigiama tiek tiriant to paties laikotarpio reikšmių priklausomybę, tiek tiriant skirtingo laikotarpio reikšmių priklausomybes: pasireiškia tiek neuždelsta, tiek uždelsta tiesioginių užsienio investicijų ir finansinio sverto sąveika. Reikšmingiausia sąveika buvo tarp 1-4 ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų ir 1 ketvirčio finansinio sverto. Visais atvejais, išskyras trečiąjį laiko lagą, sudaryti vienmatės regresijos modeliai. Formuojant kapitalo struktūrą Lietuvos įmonėse, realiojo BVP augimas ir palūkanų norma likvidumo paskoloms yra reikšmingi tik 1-3 ketvirčio veiksniai. Atlikti tyrimai patvirtino hipotezę, jog pasireiškia uždelsta egzogeninių veiksnių ir finansinio sverto sąveika. Ši sąveika yra stipriausia, tiriant 1-3 ketvirčio egzogeninių veiksnių ir 1 ketvirčio finansinio sverto tarpusavio priklausomybę. Pagal sudarytą daugiamatės regresijos modelį, egzistuoja tiesioginė finansinio sverto priklausomybė nuo realiojo BVP augimo ir tiesioginių užsienio investicijų ir atvirkštinė – nuo palūkanų normos likvidumo paskoloms. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Egzogeniniai veiksniai; Finansinis svertas; Kapitalo struktūra; Lietuvos įmonės; Capital structure; Exogenous determinants; Financial leverage; Lithuanian enterprises.

ENThe research of capital structure formation has recently been directed towards looking for reasons and determinants, which influence different capital structures in enterprises of various countries and branches of industry The most of research has been made for testing of pecking order approach. Trade-off approach, determination of relation between information asymmetry and financial leverage, identification of interaction of endogenous and exogenous determinants and capital structure. There is lack of research related with interaction of exogenous determinants and capital structure. They are still oriented towards enterprises of certain countries and branches of industry. Furthermore, the former research was done testing the correlation of exogenous determinants and capital structure indicators of the same periods. Strategic financing decisions in enterprises are made considering the present situation, therefore, it is purposive to test the dependence of capital structure on exogenous determinants of previous periods. The research object is capital structure of Lithuanian enterprises and exogenous determinants.The research purpose is to identify the interaction of exogenous determinants and capital structure formation in Lithuanian enterprises. The main tasks are the following to make an analysts of theoretical and empirical research directed towards reasoning of capital structure decision-making and identify the research problem; to present the research methodology of interaction of exogenous determinants and capital structure formation; to determine the interaction ol exogenous determinants and capital structure formation in Lithuanian enterprises in 2003-2007. The analysis, synthesis and comparison methods are used for the research problem identification. Research sources, econometric methods and models are used for making the research methodology for investigation of interaction of exogenous determinants and capital structure formation. The estimation of interaction of exogenous determinants and capital structure formation in Lithuanian enterprises is done using STATISTICA Multiple Regression Analysis, also making-up the single and multivariate regression models and correlation analysis. The tolerance parameter is used for determination of multicolinearitv of exogenous determinants. [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47583
Updated:
2019-01-13 18:29:42
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: