Realybės fenomenas televizijoje : visuomenės transformacijų atspindžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Realybės fenomenas televizijoje: visuomenės transformacijų atspindžiai
Alternative Title:
Reality phenomenon in television: reflections of community transformations
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2005, t. 32, p. 64-74
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTRealybės šou žanro populiarumas pasaulio televizijose skatina analizuoti šio reiškinio priežastis. Realybės televizijos sąvoka siejama su psichologinių ir pokalbių šou paplitimu. Šie žanrai paskatino viešų eilinių piliečių liudijimų tendenciją. Naująją realybės televizijos bangą pradėjo realybės šou, imituojantys individo elgesio stebėjimo modelius. Šie dokumentikos, vaidybos ir žaidimo formatai (real life soap, docti-soap) sukėlė didelį visuomenės susidomėjimą ir kontroversiškų reakcijų. Šiame straipsnyje mėginta atskleisti realybės šou žanro atsiradimo, paplitimo ir populiarumo priežastis. Straipsnyje realybės televizijos tendencija siejama su šeimos, lyčių santykių pokyčiais visuomenėje. Realybės šou žanras sujungė visuomenėje vykstančius komunikavimo būdų, individo saviraiškos, herojaus sampratos, šeimos santykių, vyro ir moters vaidmens pokyčius. Realybės žanruose imituotas totalitarinio sekimo modelis nesukėlė efekto, kurio tikėtasi, nes pakito privatumo ir viešumo samprata, individas atskleidžia dalį intymaus gyvenimo viešai eksponuodamas save. Realybės televizijos tendencija neatsiejama nuo vaizdo kamerų, interneto, mobiliojo ryšio skvarbos. Naujosios technologijos keičia bendravimo įgūdžius, kuria naujos stilistikos kalbėseną. Realybės šou formato fenomenas leidžia kalbėti ne tik apie intymumo ribų, žmogaus orumo nepaisymą, bet ir apie naujas įvairių visuomenės sluoksnių telkimo ir globalizacijos formas.Reikšminiai žodžiai: Žiniasklaida; Televizija; Visuomenė; Ryšiai su visuomene; Visuomenės poliarizacija; Komunikacija.

ENThe popularity of the genre of reality television show throughout the world encourages an analysis of the reasons for the phenomenon. The concept of the reality television is related to the spread of psychological and talk shows. The said genres encouraged the trend of public testimonials by ordinary citizens. The new wave of reality television was started by the reality shows, imitating the models of supervision of behaviour of an individual. Such formats of documentary, acting and playing (real life soap, docti-soap) raised big interest within the society and controversial reactions. The article makes attempts to reveal the reasons for coming into existence, spread and popularity of the reality show genre. The trend of reality television is related with the changes of relations within families as well as relations between sexes within the society. The reality show genre connected the changes of the ways of communication, self-expression of the individual, the concept of a hero, relations within a family and roles of a man and a woman. The model of totalitarian surveillance, imitated in the reality genre did not result in the effect, which had been expected, since the concept of privacy and publicity was changed with the individual revealing a part of his/her intimate life by exposing him/herself in public. The reality television trend is concurrent with video cameras, the Internet and mobile communications penetration. The new technologies change the communication skills and create the new talk stylistics. The phenomenon of the reality show format gives the possibility to talk both on the disregard of the limits of intimacy and human dignity and the new forms of concentration of different layers of the society and globalization.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Klasikinės ir moderniosios televizijos programavimo technikos / Žygintas Pečiulis. Informacijos mokslai. 2004, t. 29, p. 58-69.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/133
Updated:
2018-12-17 11:31:38
Metrics:
Views: 71    Downloads: 28
Export: