Filantropija Lietuvoje : modernybės paieškos tradicinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Filantropija Lietuvoje: modernybės paieškos tradicinėje visuomenėje
Alternative Title:
Philanthropy in Lithuania: looking for modernity in traditional society
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 128-142
Keywords:
LT
Filantropija; Labdara; Altruizmas; Visuomenės nuomonė.
EN
Philanthropy; Altruism; Charity; Public opinion.
Summary / Abstract:

LTFilantropija Lietuvoje yra naujai atgimstantis pilietinės visuomenės reiškinys. Šiame straipsnyje pristatoma šiuolaikinės filantropijos sampratos ir veiksmo analizė, kuria siekiama atskleisti šio reiškinio ypatumus šiuolaikinėje Lietuvoje. Akcentuojama filantropijos tradicijos nebuvimas komunistiniu periodu, skurdoka pokomunistinė filantropinė veikla, specifinis visuomenės požiūris, dažnai įstrigęs tarp tradicinės ir modernios filantropijos sampratų, bei filantropijos aktorių veiksmo intencijos, susiduriančios su altruizmo ir egoizmo dichotomija. [Iš leidinio]

ENPhilanthropy is a newly reviving phenomenon of the civil society in Lithuania. The article delivers the analysis of the conception and functioning of the modern philanthropy, which is aimed at revealing the peculiarities of the phenomenon in contemporary Lithuania. Emphasis is put on absence of the tradition of philanthropy in the communist period, poor post-communist philanthropy activities, specific approach of the society, often stuck between the conceptions of the traditional and modern philanthropy, and intentions of philanthropy players facing dichotomy of altruism and egoism.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1325
Updated:
2018-12-17 11:44:44
Metrics:
Views: 84    Downloads: 4
Export: