Kultūra ir ekonomika laike

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra ir ekonomika laike
In the Journal:
Lituanistica. 2004, Nr. 3, p. 57-70
Keywords:
LT
Regioninė kultūra; žmogaus tapatybė; Aukštaitija.
EN
Regional culture; economy; human identity; Aukštaitija.
Summary / Abstract:

LTBendros kultūrinės konstrukcijos, raštiškos, pasižadėtos ir žmonių sukurtos, sudaro bendrą žmonių patirtį - vadinamąjį bendruomenės "pagrindą". Žmonių įvaizdis yra susijęs su jų patirtimi. Žmonių materialus ir socialinis pragyvenimas yra jų pasidalytas identitetas: žemė, palikuonys, pastatai, maistas, transporto tinklai, mokymo sistema ar ritualai, kitais žodžiais - "pagrindas". Kaip ilgalaikė šerdis jis išreiškia laikinumą ir tęstinumą. Etnografiniai gyvenimo vaizdeliai iš šiuolaikinės Aukštaitijos atskleidžia lėtą naujų socialinių ryšių tarp "periferijos" ir "centro" formavimąsi, taip pat netolygią plintančių kapitalo tinklų įtaką socialinėms aukštaičių struktūroms ir jų kultūros dalykams. Stambesnius ūkius turintys žmonės ir stambūs ūkininkai ar verslininkai jau nutolo nuo natūrinio ūkio. Žmonės šiuolaikiškai reaguoja į rinką, kuria gėrybes ne tik dėl jų pačių, bet ir dėl ko nors, orientuojasi naujai besikuriančiose rinkose ir žino, ko žmonėms reikėtų. Ekonominės erdvės "tuštėjimas" yra susijęs, pirma, su jaunimo ir protų nutekėjimu, antra, su gyventojų senėjimu, tarsi savaime vykstančiu dėl jaunimo migracijos, ir, trečia, su pigesnio pragyvenimo ieškančių žmonių migracija. Toks ekonominės erdvės "tuštėjimas" rodo didelius ekonominio, kultūrinio bei kitokio gyvenimo skirtumus. Menkiau ekonomiškai išsivystę kraštai yra uždaresni, todėl jų gyvosios kultūrinio paveldo tradicijos yra stabilesnės palyginus su klestinčios ekonomikos regionais.

ENThe common cultural structures, written, guaranteed and created by people, form the common experience of people, i. e. the so-called “basis” of the community. The image of people is related with their experience. The material and social subsistence of people is their shared identity: land, descendants, buildings, food, transportation networks, educational system or rituals, in other words – “the base”. As a long-term core it expresses temporality and continuity. The ethnographic images of life from the modern Upper Lithuania reveal the slow formation of new social relations between the “periphery” and the “centre”, as well as the unequal influence of the capital networks on the social structures of the upper Lithuanians and their cultural aspects. The people, who have larger farms and bigger businessmen are already far from natural economy. People respond to the market in the modern way, produce goods not only for themselves but also for the others, orient well on the developing markets and are aware of what people need. The “emptying” of the economic space is related, first of all, with the immigration of youth and the brain drain, secondly, with the ageing of the residents, which is also resulting from the migration of the youth, and, thirdly, with the migration of people, searching for cheaper subsistence. Such “emptying” of the economic space shows big differences between the economic, cultural and other life. The less economically developed lands are more closed therefore their cultural heritage traditions are more stable compared to the regions of flourishing economy.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13228
Updated:
2018-12-17 11:22:39
Metrics:
Views: 84    Downloads: 6
Export: