Balys Sruoga ir Jurgis Baltrušaitis: vienos paradigmos ieškojimas, arba Simbolistų būties rūpestis katastrofos akivaizdoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balys Sruoga ir Jurgis Baltrušaitis: vienos paradigmos ieškojimas, arba Simbolistų būties rūpestis katastrofos akivaizdoje
Alternative Title:
Balys Sruoga and Jurgis Baltrušaitis: the search for a paradigm or Symbolists’ existential anxiety in the face of catastrophe
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2016, 2, p. 4-21
Keywords:
LT
Balys Sruoga; Jurgis Baltrušaitis; Modernizmas; Egzistencinė problematika; Literatūros laukas; Asmens laikysena; Mokytojas ir mokinys.
EN
Balys Sruoga; Jurgis Baltrušaitis; Modernism; Existential issues; Literary field; Personal attitude; Teacher and Disciple.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos Balio Sruogos asmens laikysenos ir kūrybos sąsajos su XX a. pagrindine filosofine mąstymo linija – modernistinių meno srovių rutuliota bei egzistencijos filosofijos ryškinta individo nelygstamos vertės idėja, maišto, nerimo, gyvenimo laikinumo ir prasmės klausimai. Šios paradigmos kontekste ieškoma autentiškos kūrėjo laikysenos. Atkreipiamas dėmesys į Jurgio Baltrušaičio figūros svarbą Sruogai šiuo požiūriu, taip pat į Sruogos kaip Mokytojo prisiimtą pareigą jaunajai kartai nacių okupacijos laikais. Iš šios perspektyvos punktyriškai apžvelgiama ankstyvoji Sruogos lyrika, Dievų miškas, Pajūrio kurortas. Mąstymo lauką sudaro XX a. idėjų istorija, moderniosios literatūros ir filosofijos krypčių kontekstas, Ericho Hellerio knyga Perimtoji dvasia (Enterbter Geist), pasiūliusi žvilgsnį į XIX a. kūrybos ir mąstymo tradicijų perėmimą XX amžiuje, bei Dominique’o Maingueneau literatūrinio lauko samprata. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on indirect and complicated connections of Balys Sruoga’s personal attitudes and his works with the main philosophic trend of the 20th century, namely the idea of individual’s unconditioned value and issues of rebellion, anxiety, as well as temporality and purport of life, elaborated by modernist art movements (Symbolism, Impressionism and Neo-romanticism) and highlighted by Existentialism. It searches not for Sruoga’s reply to philosophical postulates or paraphrases of an important thesis, but rather for author’s authentic attitude within the context of this paradigm. Research is focused on the significance of Jurgis Baltrušaitis, a Lithuanian diplomat and poet, as well as Russian symbolist, for Sruoga. It also highlights the role of the Teacher of the younger generation, assumed by Sruoga during the Nazi occupation. In doing so, the following works are analysed: early poetry, novel, Dievų miškas (The Forest of the Gods), and drama, Pajūrio kurortas (The Resort at the Seaside). The theoretical approach to the above mentioned texts consists of the history of the 20th century ideas, the context of modern literature and trends in philosophy, Enterbter Geist (The Disinherited Mind) by Erich Heller that offered a look at the 19th century and the continuity of its thinking traditions in the 20th century, as well as the concept of the literary field proposed by Dominique Maingueneau. Keywords: Balys Sruoga, Jurgi. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Gelminė psichologija "Pavasario giesmėje" / Giedrius Viliūnas. XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika / parengė Aušra Jurgutienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 252-256.
  • Jurgio Baltrušaičio kūrybos vertybių vertikalė / Gediminas Mikelaitis. Lituanistica. 2004, Nr. 2, p. 50-60.
  • Kurianti priklausomybė : lyginamieji lietuvių dramos klasikos tyrinėjimai / Reda Pabarčienė. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. 214 p.
  • Laiškai : "rašau tik tai, kas yra mano gili vidinė būtinybė" / Jurgis Baltrušaitis ; sudarė ir parengė Jevgenijus Cymbalas ... [et al.] ; vyr. redaktorius Gediminas Mikelaitis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. 383 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62534
Updated:
2018-12-17 14:07:44
Metrics:
Views: 66    Downloads: 7
Export: