Christian coins in pagan graves? Artefacts, texts and research traditions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Christian coins in pagan graves? Artefacts, texts and research traditions
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTIstoriniai (rašytiniai) šaltiniai archeologams didelė paspirtis. Antra vertus, tai ir didelis pavojus, kad archeologinis tyrimas virs istorinių tekstų pasyvia iliustracija arba, dar blogiau, bus panaudotas ideologiniams bei politiniams tikslams. Tyrimų tradicijai būdinga monetas kapuose interpretuoti kaip pagonybės reliktą, kaip tąsą arba reliktą krikščionybės kovos su senuoju kultu. Minėta teorija grindžiama krikščionybės ir etninės kultūros konfliktu Pabaltijo rytuose, daugiau mažiau būdingu visoms trims šioje teritorijoje įsikūrusioms tautoms. Ši tyrimų tradicija, galbūt, susijusi su tautinio atgimimo sąjūdžiais XIX a. antrojoje pusėje. Šia nuostata naudotasi suteikiant tvirtesnį mokslinį pagrindą lietuvių, latvių ir estų nacijoms (tautiniam identitetui) formuoti XIX a. pabaigoje bei joms konsoliduoti XX a. IV dešimtmetį. Monetos XIV a. kapuose dabartinės Lietuvos teritorijoje negali būti laikoma pagoniškos tradicijos tąsa. Labiau tikėtina, kad tai krikščioniškosios pasaulėžiūros ir bizantinės bažnytinės tradicijos bei jos ritualų persipynimo išraiška. Mat sutapo krikščionybės įvedimas ir viduramžių visuomenės monetizavimas (platesnis ir gilesnis rinkos santykių plitimas), paskatinęs vietos gyventojus dėti monetas į artimųjų kapus.Reikšminiai žodžiai: Istorinė archeologija; Kapų monetos; Mentalitetas; Piniginiai santykiai; Krikštas; Rytų Baltijos regionas; 1400-1800 m.; Historical archaeology; Burial coins; Mentality; Monetarisation; Christianization; East Baltic; 1400-1800 AD.

ENIn this paper, research will concentrate on coins from 14th to 17th century burials in Lithuania, which is one of the pagan relicts, according to wide-spread opinion. A comparison between medieval or post-medieval burials will be made, and the wide-ranging theory concerning "confronting pagan relicts" will be discussed. The principal aim is to demonstrate that burial coins of the Middle Ages and post-medieval times can be interpreted as adopted by the local population as a reaction to Christian ideology and coin-based economic relations. [From the publication]

ISBN:
9985503848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1281
Updated:
2019-02-08 19:01:01
Metrics:
Views: 50
Export: