Livonijas pamatiedzīvotāju kristīšana : Dieva vīna dārza iekopšana vai brutāla pakļaušana reliģijas piesegā?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Livonijas pamatiedzīvotāju kristīšana: Dieva vīna dārza iekopšana vai brutāla pakļaušana reliģijas piesegā?
Alternative Title:
Christianisation of the local peoples of Livonia: cultivation of God’s vineyard or brutal subjugation under the cover of religion?
Authors:
In the Journal:
Latvijas Universitātes raksti [LU Raksti] [Acta Universitatis Latviensis]. 2009, Sēj. 725, p. 9-28
Keywords:
LT
Christianizacija; Krikštas; Krikščioniškoji indokrinacija; Kryžiaus žygiai; Livonija; Misionieriškos pastangos; Viduramžiai; Vietos gyventojų pavergimas.
EN
Christian indoctrination; Christianisation; Crusades; Livonia; Livonia, Christianisation; Middle ages; Missionary efforts; Subjugation of the local peoples.
Summary / Abstract:

LTLivonijos christianizavimo (sukrikščioninimo) istorijoje skiriami keli etapai. Krikščionybės įvedimas buvo neįmanomas be politinio poveikio vietos gyventojams (kitais žodžiais, užkariavimo), kuris buvo svaresnis už misionierių nuveiktą darbą. Tačiau šaltiniai kalba apie rimtas pastangas kraštui sukrikščioninti. Nors kliūtys misionierių darbui, kaip ir misionierių tarpusavio nesutarimai, šaltiniuose aprašytos išsamiau ir įtaigiau, bet mintis, kad tos kliūtys ir nesutarimai nusvėrė atliktą darbą, gali būti klaidinga. Krikščionybės pradžia Livonijoje nebuvo įmanoma be vietos tautų pavergimo. Tas pavergimas vyko jau po oficialaus krikšto, ir tik po to susidarė prielaidos konvertitų indoktrinavimui. Šaltinių analizė liudija, kad misionierių pastangos šiam tikslui pasiekti jau ankstyvajame krikščionybės įsigalėjimo etape buvo išties rimtos. Dėl misionierių tarpusavio nesutarimų ir ganytojiško darbo sunkumų, kurie išlikusiuose šaltiniuose labai ryškūs, susidarė klaidinga nuomonė, kad misionierių pastangos buvusios kosmetinės, t. y. skirtos tik užkariavimui ir vietos gyventojų pavergimui ideologiškai pridengti. XX amžiuje dominavo tautiškai orientuotas ir/arba socialinis požiūris. Jam būdinga krikščionybės įvedimą Rytų Pabaltijyje sieti vien su grobikiškais karo žygiais ir godumu atėjūnų, kuriems krikščionybės platinimas tebuvęs vien veidmainiška dingstis. To nacionalistinei ir materialistinei istorijos sampratai pakako, todėl Livonijos christianizavimas iki šiol nesulaukė reikiamo dėmesio. Nors išties atrodo, kad krikščionių bendruomenė tesirūpino užkariavimais, būtina atsižvelgti į viduramžių vertybių sistemą ir nepainioti jos su šiuolaikinio skaitytojo subjektyviu požiūriu.

ENIn the Christianisation of Livonia, the phases of "the planting and cultivation of the God's vineyard" should be clearly separated, and the latter should not be judged on the basis of the evidence from the former. Introduction of Christianity in Livonia was impossible without the subjugation of the local peoples. The subjugation was followed by formal baptism and only then preconditions were in place for Christian indoctrination of the converts. Sources testify to serious missionary efforts exerted already at an early phase of Christianisation. These efforts, however, came across the obstacles presented by the conditions of conversion and human weaknesses of the involved parties. These obstacles have echoed louder than quiet daily cultivation of the God's vineyard and thus have given rise to the misconception that the missionary efforts have been superficial and served only as a pretext for conquest. The resulting impression that obstacles on the path of Christianisation had had more lasting consequences than the missionary efforts might be deceptive. [text from author]

ISSN:
1407-2157
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25703
Updated:
2016-07-08 22:34:51
Metrics:
Views: 49
Export: