Vaclovo Biržiškos ir Konstantino Žuko karinės pedagogikos idėjos ugdymo mokslo kaitos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaclovo Biržiškos ir Konstantino Žuko karinės pedagogikos idėjos ugdymo mokslo kaitos kontekste
Alternative Title:
Ideen der militärpädagogik non V. Biržiška und K. Žukas im zussammenhang mit der entwicklung von dem bildungs-und ausbildungswesen
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 1-17
Keywords:
LT
karyba; Lietuvos armija; karinė pedagogika; karinis mokymas; civilinis mokymas; nacionalinis saugumas.
EN
militarity science; Lithuanian army; militarity pedagogy; military training; civic training; national security.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su karinės pedagogikos ištakomis Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje. Tyrinėjimo metodai buvo mokslinė literatūros ir lyginamoji analizė, sisteminimas, interpretacija. Straipsnyje pateikiamos karių ugdymo aktualijos Lietuvos kariuomenėje XX a. pradžioje, Vaclovo Biržiškos ir Konstantino Žuko pedagoginis indėlis į karybos mokslus. Nagrinėjamas autorių požiūris į jauną Lietuvos kariuomenę, jos rengimo psichologinius ir pedagoginius pagrindus, į karinės pedagogikos sąsajas su bendrąja pedagogika ir kitais mokslais. Apibrėžiama kariuomenė tarpukariu bei šiuolaikinis karinis ugdymas. Nurodoma, kad sistemingas karinio ugdymo praktikos tyrinėjimas lemia karinės pedagogikos kaitą ir brandą. Atkurtos Lietuvos kariuomenės karininkams rekomenduojama studijuoti tarpukario karių auklėjimo tradicijas, pilietiškumo ir patriotizmo ugdymo bei plėtotės sistemą, susipažinti su karinės pedagogikos pradininkų idėjomis ir jas kūrybiškai panaudoti rengiant karius NATO kolektyvinės gynybos sistemai.

ENThe article introduces a source of military pedagogics in the beginning of Independent Lithuanian State's formation. The article discloses problems of soldiers training in the beginning of the XX-th century in Lithuanian Army, a contribution of a colonel - lieutenant Vaclovas Biržiška and a colonel Konstantinas Žukas to the military science. There in the article is also analyzed the point of view of these two authors to the young Lithuanian Army, the psychological and pedagogical basis of the army's formation, a connection of military pedagogics with the common pedagogics and other sciences. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12703
Updated:
2018-12-17 11:52:47
Metrics:
Views: 57
Export: