Akcinės komercinės bankininkystės pradininkui Lietuvoje – 130 metų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akcinės komercinės bankininkystės pradininkui Lietuvoje – 130 metų
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 1, p. 81-96
Keywords:
LT
akcija; bankas; aktyvai; pasyvai; balansas; paskolos.
EN
stock; bank; assets; liability; balance; credit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama pagal pirminius šaltinius išsamiai ir sistemingai išnagrinėti komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininko - Vilniaus privataus komercinio banko (VPKB) - įsteigimo aplinkybes, jo veikimo teisines normas, valdymo struktūrą, personalinę sudėtį, bankinės veiklos ypatybes, periodizuoti veiklą, išaiškinti jos tendencijas ir priežastis. Išsamų banko veiklos istorijos tyrimą apsunkina ta aplinkybė, kad Lietuvoje nėra jo archyvo. Todėl VPKB istoriją (1873-1915 m.) tenka rekonstruoti remiantis šio banko metų ataskaitomis, paskelbtomis atskirais leidiniais arba laikraštyje „Vilenskij vestnik“. Ir jas ne visų metų pavyko surasti. Tačiau autorių sukaupta duomenų bazė pakankama ir patikima svarbiausioms banko veiklos tendencijoms išryškinti. VPKB buvo įsteigtas Lietuvos stambiųjų žemėvaldininkų iniciatyva ir jų kapitalu, nors didžiąją jo dalį įmokėjo Peterburgo bei Baltstogės bankininkai. VPKB veiklos raida 19 a. buvo labai permaininga, netolygi. 19 a. devintojo dešimtmečio pabaigoje dėl patirtų nuostolių bankas prarado daugiau kaip pusę sudėtinio kapitalo ir buvo atsidūręs ties bankrotu. Didelį veiklos dinamizmą bankas parodė 19 a. pabaigoje ir 20 a. pradžioje. 1887 m. pradžioje tarp 15 bankų, turėjusių iki 1 mln. rb kapitalą, VPKB pagal daugelį pagrindinių rodiklių užėmė 4-6 vietą. 19 a. VPKB daugiau orientavosi į lietuviškųjų ir kaimyninių gubernijų aptarnavimą, o 20 a. sustiprėjo jo ryšiai su pramone. Po banko sanavimo ir atgaivinimo jo vadovybė įgyvendino pastovių ir minimalių dividendų mokėjimo politiką, vengė didesnių investicijų. Manytina, kad būtent dėl to bankas išvengė prisijungimo prie didesniųjų bankų ar likvidavimo.

ENThe circumstances of establishment of Vilnius Private Commercial Bank (VPCB) 1873, its status, developments, trends and their causes are analysed according to the original sources. VPCB was found to be the first and by 1897 the only jointstock commercial bank that operated in Lithuanian provinces. It was closely related the mortgage Vilnius Land Bank founded in 1872. VPCB was a deposit bank, had operating branches and agencies on the present territories of Poland, Latvia, Belarus and Russia. In 1915 it was evacuated deep into the heart of Russia. The activities of VPCB, highly changeable in the 19th century, gained great dynamism in the 20th century. Until the 20th century the bank's main activity was crediting of trade, subsequently it activated its relations with industry. [From the publication]

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12664
Updated:
2018-12-17 11:10:55
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: