Taupomosios kasos Lietuvoje XIX a. antroje pusėje-XX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taupomosios kasos Lietuvoje XIX a. antroje pusėje-XX a. pradžioje
Alternative Title:
Savings banks in Lithuania in the second half of the 19th century and the early 20th century
In the Journal:
Pinigų studijos. 2005, Nr. 3, p. 42-60
Summary / Abstract:

LTTaupomųjų kasų kūrimas ir veikla nuo jų atsiradimo carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo nėra sistemingai ištirta. Valstybinių taupomųjų kasų indėlius lietuviškosiose gubernijose įvairiais metais nagrinėjo A. Rimka, A. Prūsas, taupomųjų kasų kūrimą – I. Čepienė, V. Mačiekus. Lietuvos valstybės istorijos archyve yra duomenų apie taupomųjų kasų veiklą tik nuo 1886 m., be to, jie neišsamūs, tik dalies taupomųjų kasų ir ne visų metų. Remiantis pirminiais šaltiniais ir kita informacija, straipsnyje sisteminami, apibendrinami ir analizuojami duomenys apie Rusijos užgrobtoje dabartinės Lietuvos teritorijoje buvusių taupomųjų kasų tinklą, jų veiklos pagrindinius rodiklius, gyventojų indėlių lygį, indėlininkus XIX a. antrojoje pusėje–XX a. pradžioje. Pagrindiniai žodžiai: taupomoji kasa, centrinė kasa, pašto-telegrafo kasa, indėlis, gubernija, taupomoji knygelė, palūkanos, palūkanų norma. [Iš leidinio]

ENEstablishment and operation of saving banks in Lithuania during its occupation by Tzarist Russia and until the restoration of its independence was not systematically analysed. State saving banks deposits of different years in Lithuanian provinces were investigated by A. Rimka and A. Prūsas and the establishment of saving banks was analysed by I. Čepienė and V. Mačiekus. The Lithuanian State Historical Archive stores records about the operation of saving banks dated only from the year 1886. They are also incomprehensive and cover only some of the saving banks and some of the years of their operation. On the basis of the primary sources and other information, the article systemises, summarises and analysis data about the network of saving banks that were in operation on the territory of the present Lithuania that was occupied then by Russia as well as their main performance indicators, level of deposits made by residents and depositors in the second half of the 19th century – beginning 20the century. Key words: saving bank, central saving bank, post and telegraph office saving bank, deposit, province, certificate of deposit, interest, interest-rate.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6160
Updated:
2018-12-17 11:39:34
Metrics:
Views: 30
Export: