Dėl narystės Ekonominėje ir Pinigų Sąjungoje siekiančių šalių valiutos kurso pasirinkimo strategijų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl narystės Ekonominėje ir Pinigų Sąjungoje siekiančių šalių valiutos kurso pasirinkimo strategijų
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 1, p. 5-22
Keywords:
LT
Pinigų politika; Valiutos kursas; Valiutos kursas; Mastrichto sutarties kriterijai; Valiutos kursas.
EN
Monetary policy; Exchange rate regime; Exchange rate mechanism II; The Maastricht Treaty criteria; The choice of exchange-rate strategy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama valiutos kurso pasirinkimo strategijų problematika šalyse kandidatėse į Europos Sąjungą. Glaustai apžvelgiami kai kurie teoriniai aspektai, į kuriuos turėtų atsižvelgti politikai, rinkdamiesi valiutos kurso režimą. Straipsnyje apibendrinama dabartinės šalių kandidačių grupės valiutos kurso pasirinkimo strategijų istorinė kaita, pateikiama šios kaitos periodizacija. Straipsnis baigiamas nagrinėjant tinkamo valiutos kurso režimo pasirinkimo laikotarpiu iki euro įsivedimo dilemas šiose šalyse, atsižvelgiant į institucinius apribojimus, tikėtinų didelių kapitalo srautų ir nemažų struktūrinių ekonomikos pokyčių problemą. Daroma išvada, kad valiutų valdybos režimas yra viena iš geriausių alternatyvų šiuo laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENThe article examines the issues of strategies of selection of the currency exchange rates in the European Union candidate member states, provides a brief overview of certain theoretical aspects, which should be taken into consideration by politicians, when selecting the currency exchange rate mode, summarizes the historical development of the strategies for selection of the currency exchange rate of the present group of the candidate member states and provides the periodization of the development. The article is finished with the examination of the dilemmas of an appropriate selection of the currency exchange rate mode during the time period prior to the introduction of Euro in the said countries, taking into consideration the institutional limitations and the problem of the expected large capital inflows and significant structural changes of the economy. The conclusion is made that the currency management mode is one of the best alternatives during the period.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12662
Updated:
2018-12-17 11:10:54
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: