Mokesčių kultūros ir mokesčių mentaliteto aspektai efektyvioje valstybės mokesčių sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių kultūros ir mokesčių mentaliteto aspektai efektyvioje valstybės mokesčių sistemoje
Alternative Title:
Aspects of tax culture and tax mentality in state tax system
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 15, p. 9-18
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
efektyvi valstybės mokesčių sistema; mokesčių kultūra; mokesčių moralė; mokesčių mentalitetas
EN
effective state tax system; tax culture; tax morale; tax mentality
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama veiksmingos valstybės mokesčių sistemos, kuri turėtų užtikrinti biudžeto pajamų surinkimą bei teisingą mokestinių lėšų paskirstymą problema. Įvairūs Lietuvos ir užsienio šalių autoriai veiksmingą mokesčių sistemą supranta skirtingai, todėl straipsnyje pristatomi ir autorių suprantami veiksmingos mokesčių sistemos vertinimo kriterijai. Straipsnyje analizuojama Lietuvoje mažai tyrinėta mokesčių kultūros sampratos genezė, taip pat mokesčių kultūros prielaidų palyginamoji analizė, pateikiamas autorių siūlomas mokesčių kultūros apibrėžimas bei išskiriami mokesčių kultūrą lemiantys veiksniai. Galiausiai aptariama mokesčių mentaliteto įtaka veiksmingai mokesčių sistemai bei pateikiamos išvados [Iš leidinio]

ENThe article examines the problem of an efficient state tax system, which should ensure the collection of revenues into the budget and an appropriate distribution of the payable funds. Different Lithuanian and foreign authors have a different understanding of an efficient tax system therefore the article presents the criteria for evaluation of an efficient tax system, comprehended by the authors. The article analyzes the genesis of the concept of the tax culture, which has not been extensively studied in Lithuania until present, presents a comparative analysis of the prerequisites for the tax culture, provides the definition of the tax culture, suggested by the authors and distinguishes the factors, determining the tax culture. At the end of the article the influence of the tax mentality on an efficient tax system is discussed and conclusions are provided.

ISSN:
1648-2603, 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12263
Updated:
2018-12-17 11:52:43
Metrics:
Views: 15    Downloads: 8
Export: