Postmodernioji organizacija: ryšiai su visuomene

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Postmodernioji organizacija: ryšiai su visuomene
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2000, t. 13, p. 71-78
Keywords:
LT
Organizacija; Postmoderni organizacija; Ryšiai su visuomene.
EN
Organisation; Postmodern organisation; Public relations.
Summary / Abstract:

LTPostmoderni organizacija atspindi pagrindinius šiuolaikinės visuomenės bruožus, jos raidos tendencijas. Pastarosios ypač ryškiai atsiskleidžia per ryšius su visuomene, kai yra nagrinėjama organizacijos įvaizdžio problema. Viena pagrindinių priemonių, formuojančių ar darančių įtaką organizacijos įvaizdžiui, jos užmezgamam santykiui su vartotoju - žiniasklaida. Nuolatinis šiuolaikinės visuomenės kismas, kardinaliai keičiantis verslo sampratą, verčia peržiūrėti ir ryšių su visuomene teorijos ir praktikos pagrindus. Šiame straipsnyje aptariama žiniasklaidos įtaka visuomeniniam gyvenimui, ryšių su visuomene modelių kismas, institucijos įvaizdžio formavimo priemonės, naujas požiūris į darbuotoją šiuolaikinėje organizacijoje. Dabar institucijos įvaizdžiui formuoti nebeužtenka reklamuoti organizaciją ar jos produktą. Norint pasiekti kuo platesnę auditoriją, būtina naudoti kuo įvairesnius informacijos ir komunikacijos kanalus. Tokiems kanalams galima priskirti organizacijos internetines svetaines, jose dedamą organizacijos reklamą ir informaciją apie organizaciją, jos veiklą, organizuojamus renginius ir pan. Informacija turi būti reprezentatyvi, suprantamai pateikta ir skelbiama keliomis pagrindinėmis kalbomis. Prie besikeičiančios situacijos galėtų taikytis ir aukštosios bei aukštesniosios mokyklos - plėsti savo auditoriją. Jos galėtų organizuoti seminarus, paskaitas aktualiomis šiuolaikinės institucijos veiklai temomis. Pagrindinių žinių apie ryšius su visuomene, institucijos pristatymą reikia ne tik norint išsilaikyti rinkoje, bet ir plečiant veiklą, ieškant naujų partnerių, investuotojų ar klientų.

ENA postmodern organization reflects the main traits of the modern society and its development trends, which especially prominently manifest themselves through the public relations, when the problem of the image of the organization is examined. Mass media is among the main tools, shaping or influencing the image of the organization and the relations between the organization and the consumer. The continuous development of the modern society, which cardinally changes the concept of business, forces to revise the basics of the theory and practice of public relations. The article discusses the influence of the mass media on the social life, the development of models of public relations, the tools for shaping of the image of an institution and the new view of the employee in a modern organization. At present advertizing of the organization or its products is not sufficient for shaping the image of the institution. In order to reach the broadest target group possible, it is necessary to use the most diverse information and communication channels, such as the Internet webpages, the advertising and information materials on the organization, its activities, the arranged events, etc., placed on the Internet webpages. The information must be representative, comprehensible and published in several main languages. The further and higher educational institutions can adapt to the changing situation in order to expand their target groups. They can arrange seminars and lectures on the subject, relevant for the activities of a modern organization. The main information on public relations and presentation of the institution is necessary not only in order to keep one’s position on the market, but also for the purpose of developing the activities, searching for new partners, investors or customers.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Library semantic code - specialists and outsiders point of view / Daiva Janavičienė. Tiltai. Priedas. 2009, Nr. 39, p. 308-314.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12209
Updated:
2018-12-17 10:42:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 7
Export: