Mental health of educators who are working in care institutions for early age children

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mental health of educators who are working in care institutions for early age children
Keywords:
LT
Sveikatos priežiūra / Health care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama tyrimo, kuriuo buvo siekiama nustatyti galimą ryšį tarp pedagogų psichinės sveikatos ir kūdikių namų auklėtinių emocinės būklės, rezultatai. Specifinėje ugdomojoje aplinkoje (globos įstaigoje) psichinė pedagogų sveikata yra reikšmingas veiksnys ne tik ugdomojo proceso, bet ir vaiko raidos prasme. [...] Atlikus tyrimą nustatyti tam tikri pedagogų psichinės sveikatos ir kūdikių emocinės būklės raiškos bruožai. Nustatytos šios pedagogų psichinę sveikatą veikiančios priežastys: a) ekonominės - edukacinės problemos (žemas išsimokslinimas ir su tuo susijęs nepakankamas pragyvenimo lygis, nepakankamos galimybės kelti profesinę kvalifikaciją), b) asmeninės problemos (menka motyvacija, nepasitikėjimas savo jėgomis, amžiaus limitas), c) socialinės - sveikatos priežiūros sistemos kokybė, socialinės garantijos. Tenkinant bazinius psichinius kūdikių poreikius ir organizuojant ugdomąjį darbą, optimali pedagogų psichinė sveikata yra būtina. Pedagogai ne tik ugdomąją aplinką kuriantys, bet ir ją stimuliuojantys asmenys, sudarantys palankias emocines erdves visuminei vaiko raidai. Nustatyta, kad dėl socioekonominės farmacijos kaitos daugelis pedagogų jaučiasi psichologiškai nesaugūs, todėl būtina galvoti ne tik apie profesinių gebėjimų plėtotę, bet ir apie įvairias psichologinės pagalbos teikimo formas. Nustatyta ryšio tendencija tarp nepalankios pedagogų psichinės sveikatos būklės ir dažnesnės kūdikių namų auklėtinių neigiamų emocijų raiškos. Kūdikių emocinės būklės stebėjimas leidžia daryti išvadą, kad optimali ugdytojų psichinės sveikatos būklė, teigiamai veikia vaikų emocinę būklę. Berniukai jautriau negu mergaitės reaguoja į pedagogų psichinės sveikatos būklę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ankstyvasis vaikų amžius; Emocinės reakcijos; Mentalinė edukatorių sveikata; Early age children; Emotional reactions; Mental health of educators.

ENIn article are presented results of the research, which tries to reveal particularities of educator's mental health and it's dependence on emotional stage of infants. In this context we discuss characteristics of teacher's mental health and emotional reactions of early age children. In specific educational environment (institutional care) mental health of teachers is an important factor of successful pedagogical process and infant's development, as well. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12157
Updated:
2018-12-17 12:11:00
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: