Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae über Litauen im Zusammenhang mit den Daten der Archäologie

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae über Litauen im Zusammenhang mit den Daten der Archäologie
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2006, t. 7, p. 242-248
Keywords:
LT
Archeologija; Hermann Wartberge; Istorija; Istorija (XIII -XIV a.); Kronikos; Lietuva; Livonija; Livonijos kronika; Medinė pilis; Mokslas; Mūrinė pilis; Paveldas; Pilys; Vokiečių ordinas; XIV a.; Įtvirtinimai; Šaltiniai, istoriniai.
EN
14th cent.; Archaeology; Archeology; Castle; Chronicle; Fortifications; Heritage; Hermann Wartberge; History; History (XIII -XIV c.); Lithuania; Livonia; Livonian Chronicle; Science; Source, historical; Stone casle; Teutonic Order; The Chronicle of Livonia; Wooden castle.
Summary / Abstract:

LTVartbergės kronika yra svarbus rašytinės istorijos šaltinis apie įvykius Baltijos kraštuose, ypač apie XIV a. trečiąjį ketvirtį, kai kronikos autorius buvo Livonijoje. XIV a. pradžioje po Livonijos konfederacijos susidarymo susiklostė politinė padėtis, kai vyravo dvi karinės jėgos – Vokiečių ordino valstybės sąjunga su Livonija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Kadangi Lietuva buvo likusi pagoniška valstybė, susivieniję Vokiečių ordino ir Livonijos kryžiuočiai lietuvių žemes mėgino pajungti ir krikštyti karine jėga. Kryžiuočių pastovių karo žygių į Lietuvą metu kronikininkas paminėjo dešimtis įvairių žemių, gyvenamųjų vietų – kaimų ir pilių vardų, kuriuos mėginama lokalizuoti naudojantis archeologinių paminklų katalogais, toponimikos duomenimis ir kelių atlaso masteliu 1 : 120 000. Kronikoje minimos seniau stovėjusios ir naujai pastatytos pilys. Šiuo metu dalis šių pilių yra archeologiškai tyrinėtos. Tai leidžia jas suskirstyti į įvairias grupes pagal įtvirtinimų etninę priklausomybę ir jų santykį su prieš tai buvusio laikotarpio kariniais gynybos taškais. Kronikoje yra duomenų apie medines ir mūrines pilis. Žiauriausios kautynės Vokiečių ordinui buvo prie Nemuno, kurio dešiniajame krante buvo lietuvių įtvirtinimų (Pilstenė, Veliuona, Kaunas; jie keletą kartų atstatyti ir kaip mūrinės pilys), priešingame krante – vokiečių pilys (Ragnit, Kaustrit, Splitter). Kautynėse prie pilių daugeliu atvejų naudotos akmenų svaidomosios mašinos, kurias galima rekonstruoti pagal viduramžių miniatiūras ir archeologinius radinius. [Iš leidinio]

ENThe Chronicle of Hermann von Wartberge is an important source of written history about the events in the Baltic region, particularly around the third quarter of the 14th c. when the author of the chronicle was in Livonia. At the beginning of the 14th c. the formation of the Confederation of Livonia resulted in such a political situation, when two military powers prevailed – the Union of the State of the Teutonic Order and Livonia and the Grand Duchy of Lithuania. Since Lithuania was still a Pagan state, the united crusaders of the Teutonic Order and Livonia tried to annex and baptise the Lithuanian land by force. During the constant crusades to Lithuania the chronicler mentioned dozens of names of various territories and inhabited areas: villages and castles, which are attempted to be localised by using the catalogues of archaeological monuments, toponymy data and the road atlas (scale 1:120 000). The chronicle mentions old and newly built castles. To date some of these castles have been archaeologically explored. Thus, they can be grouped according to the ethnic dependence of the fortification and their relationship with the military defence points of the previous periods. The chronicle contains data on wooden and brick castles. The bloodiest battle for the Teutonic Order was the battle at the River Nemunas: on the right bank there were Lithuanian fortifications (Pilstenė, Veliuona, Kaunas; they have been rebuilt as brick castles for several times), on the opposite bank there were Teutonic castles (Ragnit, Kaustrit, Splitter). Trebuchets were mainly used in the battles at the castles; they may be reconstructed according to the miniatures and archaeological findings from the Middle Ages.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12150
Updated:
2018-12-17 11:52:42
Metrics:
Views: 51    Downloads: 3
Export: