Globalizacijos poveikis socialinei apsaugai ir socialinei atskirčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacijos poveikis socialinei apsaugai ir socialinei atskirčiai
In the Journal:
Politologija. 2004, Nr. 4 (36), p. 78-109
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą Lietuvos socialinių mokslų literatūroje nagrinėjama globalizacijos įtaka socialinei apsaugai ir socialinei atskirčiai. Straipsnis susideda iš penkių dalių: pirmoje nagrinėjama "globalizacinė rizika" ir netradicinė metodologija, antroje dalyje aiškinamas globalizacijos ir glokalizacijos santykis, trečioje - Lietuvos makrosocialinių rodiklių pokyčiai, ketvirtoje - įrodoma libertarinės ideologijos ir praktikos reikšmė didėjant socialinei atskirčiai, penktoje - apibrėžiami teigiami ir neigiami Lietuvos valstybės socialinės apsaugos poslinkiai. Autorius remiasi Lietuvos makrosocialiniais duomenimis ir stengiasi įrodyti, kad paraleliai su globalizacija socialiniuose procesuose atsiskleidžia jos antipodas - glokalizacija. Globalizacijos įtaka socialinei atskirčiai gali būti suprantama ne tik siaurai - kaip įvairių "tradicinių" socialinės rizikos grupių marginalizacija, bet ir plačiai - kaip kelianti rizikas įvairioms gyvenimo sritims ir netgi visai visuomenei. Globalizacija dažnai pozityviai įtakoja "nugalėtojų" socialinę padėtį ir įgalina jų savirealizaciją. Bet globalizacija dažnai neigiamai veikia "pralaimėjusiųjų" situaciją, kai jie yra įkalinami glokalizacijoje ilgesniam ar trumpesniam laikotarpiui be galimybės pakilti. [...] Dėl globalizacijos kai kurios administracinės reformos ir priemonės Lietuvoje davė kontraversiškai vertinamų rezultatų [...]. Autorius prieina išvados, kad Lietuvos socialinei apsaugai yra ypač būdingas struktūrinės organizacinės brandos ir socialinės apsaugos priemonių įgyvendinimo realių rezultatų menkumo prieštaravimas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the impact of globalization on social security and social exclusion in Lithuania for the first time in Lithuanian social sciences literature. The article consists of 5 parts: in the first part "globalization risk" and related non-traditional methodology is examined, in the second part the relation between globalization and globalization is analysed, in the third part of the article the changes of Lithuanian macrosocial indicators are examined, in the fourth part the role of libertarian ideology and practise for social exclusion development is shown and the fifth part reveals the positive and negative shifts in Lithuanian state social security. The author relies on Lithuanian macrosocial data and tries to prove that parallel with globalization its antipode - globalization - is thriving in the social processes. Globalization impact on social exclusion may be understood not only in its narrow sense - as marginalization of different "traditional" social risk groups but also in the wider meaning because globalization is raising risks for many life spheres and even for entire society. Globalization often positively influences the social position of the "winners" and enables their better self-realization. [...] The article shows that globalization had influenced the distinctive administrative reforms and measures in Lithuania, which have given controversial results. The conclusion is possible to make that characteristic contradiction in Lithuanian social security is between organisational maturity and scarcity of real results after implementation of social security measures. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12123
Updated:
2018-12-17 11:21:43
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: