Mokyklinio vadovėlio turinio vertinimas lingvistinės statistikos aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklinio vadovėlio turinio vertinimas lingvistinės statistikos aspektu
Alternative Title:
Assessment of the textbook content from the linguistic-statistical aspect
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2005, Nr. 4, p. 86-92
Keywords:
LT
Švietimas; Vadovėliai; Kūno kultūra; Statistika.
Summary / Abstract:

LTLingvostatistikos metodais nagrinėjami vadovėlio ,,Kūno kultūra 1–4 klasei“ leksika, dalyko terminija, žodžių dažninio vartojimo ypatumai didaktikos aspektu. Siekiama apibūdinti, kokia mokomųjų tekstų leksika plečia mokinių žodyną, o kuri vadovėlio leksikos dalis pasikartoja dažnai ne tik mokomojo proceso metu, bet ir visų gimtosios kalbos vartotojų aplinkoje. Aptariami kai kurie žodyno leksikos bruožai. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad kai kurie kūno kultūros terminai ir su jais susiję kiti teminiai žodžiai retai vartojami ne tik mokomosiuose tekstuose, bet ir lietuvių kalbos leksikos sistemoje apskritai. Tekstų leksikos analizė lingvistinės statistikos metodais padeda diferencijuoti žodžius bei jų formas pagal dažninių indeksų dydžius, koreguoti jų pasikartojimus ir plėsti pradinių klasių mokinių žodyną. [Iš leidinio]

ENLinguistic-statistical methods were used to analyse the lexis, terminology, as well as peculiarities pertaining to frequentative usage of words form the aspect of didactics. It aims to ascertain the lexis that expands vocabulary of students as well as the part of the textbook lexis that is repeated frequently not only during the teaching process but also in the environment of all native speakers. Certain vocabulary lexis attributes are discussed. Results of the analysis confirmed the assumption that certain physical culture terminology and related topical words are rarely used not only in teaching texts but also in Lithuanian language lexis system in general. Analysis of lexis of texts using linguistic-statistical methods help differentiating words as well as their forms according to frequentative index dimensions, amend their repetitions, and enlarge the vocabulary of primary school pupils.

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Mokyklinė kūno kultūra : realijos ir perspektyvos / Kęstutis Kardelis, Saulius Kavaliauskas, Vytautas Balzeris. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2001. 149 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1206
Updated:
2020-07-30 12:30:16
Metrics:
Views: 62    Downloads: 1
Export: