Didelio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didelio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje?
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 129-142
Keywords:
LT
Centrinė/Vidurio Lietuva; Lietuvos archeologija; VI-XII a.; Kapinynai; Laidosena; Griautinis kapas; Degintinis kapas; Kolektyviniai kapai; žirgo kapas; žirgo aukojimo paprotys; Nendrinių kapinynas; įkapių tipai; Chronologija; Vidurio Lietuvos archeologija; Geležies amžius; Laisosenos ypatumai; Socialinė struktūra.
EN
Central/Middle Lithuania; Lithuanian archaeology; 6-12 cent.; Burial customs; Inhumation; Cremation; Collective graves; Horse burial; Practise of ritual horse offering; Nendriniai cemetery; Types of gravegoods; Chronology.
Summary / Abstract:

LTLietuvos archeologijos padangėje monografija yra retas reiškinys. Todėl Mindaugo Bertašiaus studija "Vidurio Lietuva VIII–XII a." kelia pagrįstą susidomėjimą. M. Bertašiaus knyga turėtų sukelti mokslinę diskusiją ir dėl to, kad išvados, kurias autorius teikia archeologinei bendruomenei, nevienareikšmės. Pirmiausia kliūva keli aspektai: deginimo papročio raida ir lyginimas su Vakarų Lietuva; žirgų kapų ir kai kurių laidosenos bruožų aptarimas; kai kurių dirbinių ir jų kultūrinių paralelių klausimas. Net termino "Vidurio Lietuva" vartojimas ne be priekaišto. Monografija sunkiai skaitoma: paini kalba, sunkus stilius. Mintys ir teiginiai formuluojami neaiškiai, nerišliai, nenuosekliai. Nebaigtos frazės, nutrūkusi mintis ar nesuderinti žodžių linksniai tekstą vietomis daro itin sunkiai skaitomą. M. Bertašiaus monografija "Vidurio Lietuva VIII–XII a." yra labai marga, kaip, beje, ir pačios Vidurio Lietuvos raida. Autoriui tesinori palinkėti naujų darbų ir įžvalgų.

ENMonograph is a rare phenomenon under the sky of Lithuanian Archaeology. Therefore, study by Mindaugas Bertašius "Central Lithuania in VIII-XII century" raises a reasonable interest. M. Bertašius’ book should awake a scientific discussion also because the conclusions provided by the author to archaeological community are one-to-many. First obstacle is several aspects: the development of incineration custom and comparison with western Lithuania; discussions on horse graves and some features of burial; some issues concerning articles and their cultural parallels. Even the term "Central Lithuania" is used not without objurgation. The monograph is hard to read: confusing language and difficult style. Thoughts and statements are formulated vaguely, incoherently and inconsistently. Incomplete phrases, broken thought or uncoordinated cases of words throughout the text make it very difficult to read. M. Bertašius’ monograph "Central Lithuania in VIII-XII century" is very varied, as, incidentally, the development of central Lithuania itself. The wish for author is just new works and insights.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12055
Updated:
2018-12-17 11:21:39
Metrics:
Views: 26    Downloads: 13
Export: