2

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
2/2 sustiprinto ruoželinio pynimo audiniai I–XII a. Lietuvos pajūrio laidojimo paminkluose
Alternative Title:
Archaeological textiles of 2/2 diagonal twill found in the coastal cemeteries of the 1st-12th centuries in Lithuania
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2004, t. 5, p. 66-77
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
EN
2/2 Diagonal twill.
Summary / Abstract:

LTTekstilės radiniai archeologijos paminkluose Lietuvos teritorijoje gana fragmentiški ir, palyginti su kitais materialinės kultūros dirbiniais, labai negausūs. Dauguma audinių rasta Vakarų Lietuvos ir Žemaitijos laidojimo paminkluose, ypač turtingi audinių kuršių kapinynai. Gausiausią aptariamojo laikotarpio radinių dalį sudaro audiniai iš vėlyvojo geležies amžiaus kapinynų. Pajūrio regione rasta labai įvairių audinių pynimų, tačiau gausiausią dalį sudaro ruoželinis pynimas ir išvestiniai iš jo pynimai - rombiniai ruoželiai, 2/2 laužyti ruoželiai bei 2/2 sustiprinti ruoželiai. Technologiškai tirti tik senojo geležies amžiaus laidojimo paminkluose rasti audiniai, todėl šioje srityje dar daug baltų dėmių. Šis straipsnis – tai dar vienas bandymas technologiškai ištirti ir interpretuoti kol kas daugiau dėmesio nesulaukusius tekstilės radinius. Pasirinkti tyrimams 2/2 ruoželinio pynimo audiniai – ne tik populiariausi per visą minimą laikotarpį, bet ir šiuo metu geriausiai ištirti iš visų Lietuvos teritorijoje rastų tekstilės fragmentų. Straipsnyje aptariami audiniai iš Baitų, Girkalių (Klaipėdos r.), Andulių, Genčų I, Gintarų, Kašučių, Kiauleikių, Kurmaičių, Laivių, Lazdininkų, Pryšmančių, Reketės, Senkų, Užpelkių (visi Kretingos r.), Palangos (Palangos m.) kapinynų. Įtraukta ir gausi Stragnų (Klaipėdos r.) kapinyno tekstilinė medžiaga, kurios atskirų audinių datavimas neaiškus, kapinynas datuojamas nuo II iki XIII a. Peržiūrėta beveik 200 audinių fragmentų, kuriuose fiksuotas sustiprintas 2/2 ruoželinis pynimas.Reikšminiai žodžiai: 2/2 sustiprintas ruoželis; Archeologiniai radiniai; Archeologinė tekstilė; Audimo tipai; Audiniai; I–XII amžius; Pajūrio kapinynai; Pynimo kryptys; Vakarų Lietuva; 2/2 Diagonal twill; Archaeological textile; Archeologic artefacts; Coastal cemeteries; Spining direction; Textile; The 1st – 12th centuries; Weawing types; Western Lithuania.

ENTextile findings in archaeological monuments in the territory of Lithuania are rather fragmentary and sparse, if compared with other artefacts of material culture. The majority of textiles were discovered in burial monuments in western Lithuania and Samogitia. Curonian burials are especially rich in textiles. Textiles from cemeteries of the late Iron Age make the major part of the findings of the discussed period. The seacoast region is rich in textiles of various weaves, however, band weaves and related weaves comprise the major share of the findings. Only textiles discovered in burial monuments of the Iron Age have been technologically analysed, therefore, there are many blank spaces in this field. This article is another attempt to technologically analyse and interpret textile findings, which, so far, have attracted insufficient attention. Textiles with 2/2 band weaving have been chosen for the research. This type of weaving was not only the most popular throughout the discussed period, but it is one of the best analysed fragments from all the textile fragments discovered in the territory of Lithuania. The article discusses textiles from cemeteries in Baitai, Girkaliai (Klapiėda District), Anduliai, Genčiai I, Gintarai, Kašučiai, Kiauleikiai, Kurmaičiai, Laiviai, Lazdininkai, Pryšmančiai, Reketė, Senkai, Užpelkiai (Kretinga District), Palanga (City of Palanga). The vast textile material from Stragnai cemetery (Klaipėda District) is also included into the research. The date of certain textiles from this cemetery is not clear, and the cemetery itself dates back to the period from the 2nd to the 8th c. Almost 200 textile fragments with 2/2 band weaving were examined during the research.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12051
Updated:
2018-12-17 11:21:38
Metrics:
Views: 80    Downloads: 16
Export: