Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ietigalis sidabru inkrustuota įmova iš Vilkijos
Alternative Title:
Spearhead from Vilkija with silver-inlayed socket
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2002, t. 3, p. 104-121
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltai; Geometrinis, runų ir pintinis-juostinis (prūsiškasis) stiliai; Ginklai; Ietigalis; Ornamentai; Ornamentikos tipologija; Prūsai; Rytų Baltijos regionas; Sidabru inkrustuota įmova; Sidabru inkrustuotų ietigalių tipologija ir paplitimas; Skandinavija; Vilkija; 11 amžius; 11th century; Eastern Baltic region; Geometrical, runic and striped-weaved or Prussian styles; Ornaments; Scandinavia; Silver-inlayed socket; Spearhead; The Balts; The Prussians; Typology and distribution of silver-inlayed spearheads; Typology of ornamentation; Vilkija (Central Lithuania); Weapons.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltai / Balts; Geometrinis, runų ir pintinis-juostinis (prūsiškasis) stiliai; Ginklai; Ietigalis; Ornamentai; Ornamentikos tipologija; Prūsai / Prussians; Sidabru inkrustuota įmova; Sidabru inkrustuotų ietigalių tipologija ir paplitimas; Skandinavija; Vilkija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas unikalus archeologinis radinys – ietigalis sidabru inkrustuota įmova, rastas Vilkijoje 2000 m. Tai vienintelis tokio pobūdžio radinys dabartinės Lietuvos teritorijoje. Tikslas – apibūdinti Vilkijos ietigalio savybes, apžvelgti kitus panašius radinius, naudotus senovės baltų genčių. Vilkijos ietigalis yra 22,2 cm ilgio, turi 3,2 cm pločio lapo pavidalo plunksną ir 2,4 cm skersmens sidabru inkrustuotą bei ornamentuotą įmovą. Įmovos ornamento kompozicija horizontali juostinė. Tiriant radinį buvo atliktas ietigalio plunksnos metalo tyrimas ir ietigalio įmovos inkrustacijos sidabro lydinio spektrofotometrinė analizė. Tyrimai parodė, kad ietigalio plunksna nukalta iš geležies, o įmovos inkrustacijos pagrindinis lydinio komponentas yra sidabras, kuris sudaro didžiąją dalį (70 proc.) lydinio sudėties. Panašių ietigalių anksčiau baltų gyventose žemėse iš viso surasta 44, daugiausia (34) – prūsų gyventoje teritorijoje. Galima išskirti 5 ietigalių inkrustuotomis įmovomis tipus: III – lauro lapo pavidalo, IVb – ištęsto trikampio formos, E – juostiniai, G – plačiomis rombo formos plunksnomis žemai nuleistais peteliais ir K – siauromis plunksnomis žemai nuleistais peteliais ir ilgomis įmovomis. Ietigalių įmovų ornamentus galima skirstyti į 3 grupes: geometrinio, runų ir juostinio-pintinio arba prūsiškojo stiliaus ornamentus. Vilkijos ietigalis priskirtinas ietigalių inkrustuotomis įmovomis III tipui, o jo įmovos ornamentas – juostinei-pintinei (prūsiškajai) grupei. Šis ietigalis į Lietuvą veikiausiai pateko iš prūsų genčių teritorijos XI amžiaus viduryje.

ENThe article discusses the unique archaeological find - a silver-engraved spearhead that was found in Vilkija in 2000. This is the only discovery of this kind of finding in the territory of the present Lithuania. The purpose is to describe the characteristics of the spearhead found in Vilkija, to look at other similar findings used by the ancient tribes of the Balts. The spearhead of Vilkija is 22.2 cm long, has a 3.2 cm wide leaf feather, a silver inlaid and ornamented sheath with a diameter of 2.4 cm. The sheath ornament composition is a horizontal bar. While reaserching the finding a study of spearhead feather metal was conducted and a spectrophotometric analysis of the silver alloy of the spearhead sheath encrustation. Investigations have shown that the feather was forged from iron, and the main component of the sheath is the silver alloy, which accounts for the major part (70%) of the alloy's composition. A total of 44 similar spearheads were found in the territories previously inhabited by the Baltic population, mostly (34) - in the territory of the Prussian population. Five types of spearhead sheath inclusions can be distinguished: III – shape of bay leaf, IVb – extended triangular shape, E – tape shape, G – wide diamond-shaped feathers with low-down fluff and K – narrow feather low-down fluff and long sheaths. Spearhead sheath patterns can be divided into 3 groups: geometric, runes and belt-baskets or Prussian-style ornaments. Vilkija spearhead is attributed to the spearhead incustrated sheath III type, and the ornament of its sheath is for the belt-baskets (Prussian) group. Most probably, this spearhead got into Lithuania from the Prussian tribal territories in the middle of the 11th century.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12036
Updated:
2018-12-17 11:40:56
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: