Nacionalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės plėtra : tarpukario Kaunas ir jo priemiesčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinių vertybių ir miestietiškos sąmonės plėtra : tarpukario Kaunas ir jo priemiesčiai
Alternative Title:
The Development of national values and urban awareness: interwar Kaunas and its suburbs
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2005, 4 (13), p. 111-133
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tarpukario Kauno ir Lampėdžių bei Aleksoto priemiesčių gyventojai; Nacionalinė savimonė; Kultūrų sąveikos; Interwar Kaunas and districts Lampėdžiai; Aleksotas population; National values; Cultural interations.
Keywords:
LT
Kultūrų sąveikos; Tarpukario Kauno ir Lampėdžių bei Aleksoto priemiesčių gyventojai; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – tarpukario Kauno ir jo priemiesčių gyventojų moralinės, tautinės, kultūrinės vertybės. Straipsnyje gilinamasi į atskirų visuomenės sluoksnių vertybinę orientaciją, mentalitetą, tautinės saviraiškos formas; nagrinėjama nacionalinių vertybių bei miestietiškos sąmonės plėtra tarpukario Kaune bei dviejuose jo priemiesčiuose — Lampėdžiuose ir Aleksote. Tarpukario Kauno priemiesčiuose — Aleksote ir Lampėdžiuose pastebima gyventojų lokalinio mentaliteto kaita ir miestietiškos sąmonės apraiškos. Jos skverbėsi iš Kauno į priemiesčius per naujus reiškinius - laisvalaikio ir pramogų verslo atsiradimą, butų nuomą, darbininkų sluoksnio išaugimą iš amatininkų ir žemdirbių. XX a. IV dešimtmetyje urbanizacijos procesas skatino tarpukario Kauno priemiesčiuose vykusią miestietiškos kultūros sklaidą. Modernizacijos reiškiniai (lietuvių kalbos kaip valstybinės įsigalėjimas viešame gyvenime, pilietinis ir tautinis sąmoningumas, lokalinio mentaliteto kitimas, tautinės savivokos stiprėjimas, naujų laisvalaikio verslų atsiradimas) darė įtaką tarpukario individo vertybėms, savivokai, kultūrinei saviraiškai ir kartu visos visuomenės laisvėjimo bei sąmonėjimo procesui. Nepriklausomos valstybės vertybės atsispindėjo visuomenės idealuose, kurie ryškiausiai atsiskleidė per tam tikras visuomenines institucijas — lietuviškas mokyklas, universitetą, visuomenines ir religines organizacijas, parapijų bendruomenes. Minėti kultūros reiškiniai buvo modernios valstybės bruožai, kurie liudijo XX a. IV dešimtmečio Kauno ir jo priemiesčių gyventojų mentaliteto pokyčius, t. y. perėjimą iš lokalinio į modernų nacionalinį mentalitetą. [Iš leidinio]

ENThe object of the article is moral, national and cultural values of the residents of interwar Kaunas and its suburbs. The article analyzes the development of national values and urban awareness in the interwar Kaunas and in its two suburbs: Lampėdžiai and Aleksotas. The alternation of the residents’ local mentality and the manifestation of urban awareness are noticed in the suburbs of interwar Kaunas: Aleksotas and Lampėdžiai. The changes penetrated from Kaunas to suburbs through the new phenomena: the coming of leisure time, entertainment business and apartments for rent, the rice of the working class from the craftsmen and cultivators. The urbanization process in the thirties of the 20th century stimulated the spread of urban culture in interwar Kaunas suburbs. The phenomena of modernisation – the establishment of Lithuanian as an official language in the area of public life; civic and the national awareness; change in local mentality; strengthening of national self-awareness; emergence of new leisure-related business – all influenced the system of values, self-awareness, cultural self-expression, characteristic of the interwar individual, and, generally, the process of liberation and awareness of the total society. The values of an independent state were reflected in public ideals exposing themselves in the most distinct way through definite public institutions: Lithuanian schools, universities, public or religious organisations, and parish communities. Such cultural phenomena signified the emergence of the modern state and the changes of residents of Kaunas and its suburbs mentality: the transition from local to modern national mentality.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1195
Updated:
2019-06-23 11:40:51
Metrics:
Views: 74    Downloads: 18
Export: