Mažosios Lietuvos XVI a. sudurtiniai oikonimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos XVI a. sudurtiniai oikonimai
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama XVI a. Mažosios Lietuvos sudurtinių oikonimų daryba ir etimologija. Tyrimas parodė, kad dauguma sudurtinių vietovardžių (143 iš 162) yra dviejų daiktavardžių dūriniai. Antrasis šių dūrinių sandas daugiausia – vietą reiškiantis apeliatyvas. Daugiau kaip pusės dūrinių (87) pirmasis sandas kildintinas iš asmenvardžių, taigi rodo vietą priklausius kokiam nors asmeniui. Vieni šių asmenvardžių (44) yra baltiškos (lietuviškos arba prūsiškos), kiti (28) – nebaltiškos kilmės. XVI a. Mažoji Lietuva priklausė Vokiečių Ordinui, vėliau Prūsijos kunigaikštystei, tad dalis minimų asmenvardžių (13 iš 28) yra vokiškos kilmės. Nemažą sudurtinių oikonimų grupę (38) sudaro dviejų apeliatyvų dūriniai, daiktavardžio ir būdvardžio dūriniai negausūs (11).Reikšminiai žodžiai: Oikonimas; Sudūrimas; Daryba. struktūra; Kilmė; Asmenvardis; Apeliatyvas.

ENThe article examines the formation and etymology of compound oikonyms in the Lithuania Minor in the 16th century. The study has shown that most compound place-names (143 out of 162) are made of two nouns with the second element most frequently being an appellative, denoting the place. The first element of more than half of the compounds (87) comes from personal names therefore it shows that the place belonged to a certain person. Some of the said place-names (44) are Baltic (Lithuanian or Prussian), others (28) are non-Baltic. In the 16th century Lithuania Minor belonged to the Teutonic Order and later – to the Duchy of Prussia therefore a part of the mentioned personal names (13 our of 28) are German. A significant share of the compound oikonyms (38) are compounds of two appellatives, while compounds of the noun and the adjective are not numerous (11).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11935
Updated:
2014-02-22 21:41:17
Metrics:
Views: 25
Export: