Pagrindiniai Lietuvos Respublikos tęstinumo teisiniai ir politiniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos tęstinumo teisiniai ir politiniai aspektai
Alternative Title:
Main legal and political issues on the continuity of the Republic of Lithuania
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 1 (17), p. 3-18
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Šalies nepriklausomybė / National independence; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas šiuolaikinės Lietuvos valstybės tarptautinio teisinio statuso ypatumams, susijusiems su jos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. teisiniais pagrindais, taip pat unikaliems teisiniams Lietuvos valstybės tęstinumo bruožams, turintiems įtakos Lietuvos valstybės santykiams su kitomis valstybėmis. Straipsnyje teisiškai įvertinami Molotovo - Ribentropo pakto slaptieji protokolai (įrodomas jų niekinis pobūdis), 1940 m. SSRS veiksmai prieš Lietuvos Respubliką kvalifikuojami kaip agresija ir argumentuotai paneigiami šiuolaikinės Rusijos teiginiai apie tariamą teisėtą Baltijos valstybių prijungimą prie Sovietų Sąjungos, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos teisinis statusas 1940-1990 m. (parodomas jos tęstinumas), atskleidžiami Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. teisiniai pagrindai ir įrodoma, kad atkūrusi nepriklausomybę Lietuvos Respublika, kaip tarptautinės teisės subjektas, yra identiška 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktu įkurtai Lietuvos valstybei, argumentuotai paaiškinama, kodėl pagal tarptautinę teisę 1991 metais suteiktas tarptautinis pripažinimas buvo ne Lietuvos valstybės, o jos naujos vyriausybės pripažinimas, kodėl Lietuvos Respublika nėra SSRS teisių perėmėja, taip pat trumpai apibūdinamas dar neišspręstas Rusijos atsakomybės už sovietinę Lietuvos okupaciją klausimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Respublikos tęstinumas; Teisiniai ir politiniai aspektai; Continuity of Republic of Lithuania; Legal and political aspects.

ENThe article is dedicated to the peculiarities of the international legal status of the modern state of Lithuania, relating to the legal grounds for reinstatement of the independence of Lithuania on 11 March, 1990, as well as to the unique legal traits of continuance of the state of Lithuania, which have influence on the relations between the state of Lithuania and other states. The article provides a legal evaluation of the secret protocols of the Molotov – Ribbentrop pact (their null character is evidenced), qualifies the actions, taken by the USSR against the Republic of Lithuania in 1940 as aggression and denies modern Russia’s statements on the alleged legitimate annexation of the Baltic States to the Soviet Union, defines the legal status of the Republic of Lithuania in 1940 - 1990 (its succession is evidenced), reveals the legal basis for regaining of independence of the Republic of Lithuania in 1990, proves that the Republic of Lithuania, upon regaining its independence, as a subject of international law, is identical to the state of Lithuania, founded by the Act of Independence of 16 February, 1918, explains why the international recognition, provided in 1991 according to the international law was the recognition of the new government of Lithuania, but not the state of Lithuania itself, why the Republic of Lithuania is not a successor to the rights of the USSR and also provides a brief characterization of the issue of Russia’s responsibility for the Soviet occupation of Lithuania, which has still not been resolved.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11841
Updated:
2023-04-24 11:34:11
Metrics:
Views: 55    Downloads: 9
Export: