Do mothers imitate their children?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Do mothers imitate their children?
In the Journal:
Keywords:
LT
Išplėtimas; Kalbos išmokimas; Kartojimas; Performulavimas; Šneka.
EN
Expansion; Language acquisition; Reformulation; Repetition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas lietuvių vaikiškosios kalbos tyrimas, atskleidžiantis, kaip ir kodėl tėvai kartoja vaiko pasakymus. Tyrimas atliktas naudojantis ilgalaikio stebėjimo metu sukauptais lietuvės mergaitės (1;8–2;8) ir tėvų pokalbių duomenimis. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad vaiko pasakymų pakartojimus galima skirti į tris pagrindines grupes: pakartojimus su performulavimais, pakartojimus su išplėtimais ir specialiuosius metadiskurso klausimus. Pakartojimai su išplėtimais dažniausiai vartojami ankstyviausiu analizuotu laikotarpiu (1;8–1;11), kai vaiko kalba yra holofrazinė: tėvai, priklausomai nuo pokalbio situacijos ir konteksto, kartoja ir išplečia daugumą vaiko pasakymų. Pakartojimai su performulavimais dažniau vartojami nuo 2;0, kai vaikas pradeda vartoti kurti keliažodžius pasakymus ir neretai neišvengia morfologijos ar sintaksės klaidų. Specialieji metadiskurso klausimai yra rečiausiai tėvų vartojami vaiko pasakymų pakartojimai, tačiau jie fiksuojami visą tiriamąjį laikotarpį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos išmokimas; Šneka; Kartojimas; Išplėtimas; Performulavimas; Language acquisition; Speech; Repetition; Expansion; Reformulation.

ENThe article introduces an analysis of child speech, which reflects how and why parents repeat a child’s utterances. The analysed data includes conversations between a Lithuanian girl (1;8–2;8) and her parents; the conversations were gathered over prolonged observations. The results of the analysis allow for the dividing of repetitions of the child’s utterances into three main groups: rephrased repetitions, expanded repetitions and special questions of metadiscourse. Expanded repetitions were most frequently used during the early period (1;8–1;11) when the child’s speech is holophrastic: depending on the situation and context of the conversation, parents repeat and expand most of a child’s utterances. Rephrased repetitions are most frequently used since 2;0 when the child starts using/creating utterances consisting of several words and quite often makes morphological or syntactical mistakes. Special questions of metadiscourse are the rarest repetitions of a child’s utterances used by parents. However, they are recorded throughout the whole period of the analysis.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1178
Updated:
2013-04-28 15:26:22
Metrics:
Views: 43
Export: