Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje : penkiasdešimt metų lituanistinei mokyklai, 1949-1999

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje: penkiasdešimt metų lituanistinei mokyklai, 1949-1999
Alternative Title:
Lithuanian education in North America
Editors:
  • Masilionis, Juozas, redagavimas [edt]
  • Petersonienė, Stasė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Chicago (Ill.) : Pedagoginis lituanistikos institutas, 2000.
Pages:
755 p
Keywords:
LT
JAV; Kanada; Lietuviai išeiviai; Švietimas; Lituanistinės mokyklos; Parapijos mokyklos; Lietuvių bendruomenės; Švietimo komisija; Lituanistiniai kursai; Mokytojai.
EN
The U.S.A.; Canada; Lithuanian emigrees; Education; Lithuanistic schools; Parish schools; Lithanian communities; Lithuanian communities; The Commission for Education; Lithuanistic courses; Teachers.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateiktos žinios apie Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje nuo XIX a. pabaigos iki XX amžiaus pabaigos imtinai veikusias visas lietuvių mokyklas, jų administravimą, mokytojus, vaikus, mokymo programas, minėjimus, šventes. Informacija buvo rinktą iš asmenų, kurie yra ar yra buvę su mokyklomis susiję: jų direktoriai, vedėjai, mokytojai. Šimtaprocentinių žinių nepavyko surinkti nes daug archyvinės medžiagos dingo, be to ne visi atsiliepė į kreipimąsi siųsti informaciją. Knygoje sudėta viskas, kas šiaip taip gauta. Pirmoji knygos dalis apie lietuviškąjį švietimą Jungtinėse Amerikos Valstybėse dalijama į dvi dalis: lietuviškasis švietimas ligi XX a. vidurio ir lietuviškasis švietimas antrojoje XX a. pusėje. Skiriamoji linija 1949 m., kada pradėtos kurti lituanistinės mokyklos, tačiau griežtos ribos niekam nebuvo nubrėžta. Antrame skyriuje po kelių bendrinių straipsnių prieinama prie lituanistinių mokyklų istorijų. Jų čia yra daugiau kaip septyniasdešimt. Mokyklų istorijos yra tokios, kokias atsiuntė jų autoriai: vienur istorijos, kitur kronikos, vienur „sausos“, kitur sugyvintos. Redaktorius atsiųstos medžiagos neperdirbinėjo, tik aplygino kalbą, palikdamas žodyno įvairumus ir santrumpų įvairovę. Nuotraukų kokybė ir skaičius taip pat labai nevienodas. Vieni ju visai neatsiuntė, kiti saikingai, treti labai daug, ir jas teko normuoti. Antroje knygos dalyje aprašomos lietuviškasis švietimas Kanadoje.

ENThe book contains information about all Lithuanian schools operating in the USA and Canada from the late 19th c. to the late 20th c., administration thereof, teachers, children, training programmes, and holidays. The information was gathered from persons once related to these schools: their directors, managers, and teachers. The authors could not gather all the information since a great deal of the archive material had disappeared, and not all the related persons responded to the request to provide information. The book contains all the information that was received. The first part of the book about Lithuanian education in the United States of America is divided into two parts: Lithuanian education before the mid-20th c. and Lithuanian education in the second half of the 20th c. The year 1949 is considered to be the dividing line, .i.e. it was the time when first Lithuanian schools were established; however, no strict line was ever drawn. The second section deals with histories of Lithuanian schools. It describes over 70 schools. The histories of schools are presented the way they were sent by the authors: some of them are histories, some of them are chronicles, some are arid, and some are lively. The editor did not edit the received material. He only corrected the language leaving the variety of the dictionary and abbreviations of the original text. The quality and number of photos is also uneven. Some people sent no photos; some sent only a small number of them. There were people who sent too many photos, so the authors had to select the most suitable ones. The second part of the book describes Lithuanian education in Canada.

ISBN:
0936694424
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11671
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 5
Export: