Sparnuotoji Lietuva

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sparnuotoji Lietuva
Publication Data:
Vilnius : Mokslotyros institutas, 2008.
Pages:
675 p
Series:
Lietuvos mokslas; kn. 65
Notes:
Knyga skiriama aviakonstruktoriaus Antano Gustaičio 110-osioms gimimo ir jo vardo VGTU Aviacijos instituto 15-mečiui paminėti. Bibliografija ir pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Antanas Gustaitis; Jurgis Dobkevičius; Kariuomenė / Army; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama aviatorių rengimo raida Lietuvoje nuo aviacijos gimimo iki šių dienų. Nuo amžių tarp lietuvių būta mėginimų pasigaminti skraidymo aparatus. Po Pirmojo pasaulinio karo paskelbus Nepriklausomos valstybės atkūrimą, tarp pirmųjų dalinių organizuojamoje Lietuvos kariuomenėje buvo karo aviacijos. Buvo susiremontuota senų lėktuvų, sukurta aviacinės technikos bazė, išsiugdyta lietuvių lakūnų, mechanikų ir kt. specialistų. Aviakonstruktorių sukurti lėktuvai apie 1935 m. sudarė daugiau kaip pusę visų Lietuvos lėktuvų. Pasaulį stebino lietuvių skrydis per Atlantą, karo aviacijos eskadrilės savos konstrukcijos lėktuvais skrydis aplink Europą, pergalės tarptautinėse varžybose. Aviacija paskatino technikos ir technologijos mokslų raidą, buvo parengti planai įkurti aukštąją aeronautikos mokyklą. SSRS okupacijos metais viskas buvo sunaikinta. Iki 1960 m. lietuviams buvo draudžiamas lėktuvų sportas, visaip trukdyta patekti į aviacijos, ypač aukštąsias mokyklas, dirbti SSRS „Aerofloto“ padalinyje. Kiek mažiau suvaržymų buvo aviacijos sporto DOSAAF klubuose, rengiančiuose specialistus Sovietų kariuomenei, jos desantiniams daliniams. Sovietmečiu Lietuvą garsino sportinė aviacija - sklandytojai, parašiutininkai, aviamodeliuotojai. Nepriklausomybės metais Lietuvos aviacija įsijungia į Vakarų Europos oro susisiekimo ir valdymo sistemas, įsigyjama vakarietiška technika. Tarp didžiausių to meto problemų - lietuvių aviatorių trūkumas. Jiems rengti įsteigas VGTU Aviacijos institutas. Knygoje aprašoma šio instituto kūrimo istorija, studijų ir mokslo tyrimo darbų oraganizacija.Reikšminiai žodžiai: Aviacija; Lietuvos aviacija; Karo aviacija; Antanas Gustaitis; Jurgis Dobkevičius; Lėktuvų konstravimas; Sklandymas; Sportinė aviacija; Aeroklubas.

ENThe process of aviator preparation in Lithuania from the birth of aviation until today is analysed in this book. For centuries there were attempts among Lithuanians to make flying machines. After World War I and the announcement of the recreation of an independent state military aviation was among the first divisions in the newly organized Lithuanian army. Old planes were repaired, the basis of aviation equipment was created, and Lithuanian pilots, mechanics and other specialists were trained. Around 1935 Lithuanian built machines made up more than half of all Lithuanian planes. The world was surprised by the flight of Lithuanians across the Atlantic, the flight around Europe of the airforce squadron in self-built planes, and victories in international contests. Aviation encouraged the development of technical and technological sciences, and plans to establish an aeronautics college were prepared. During the USSR occupation years everything was destroyed. By 1960, Lithuanians were forbidden to take part in aviation sport, and various obstructions made it difficult to enter aviation, especially aviation colleges,, or to work for Aeroflot. Slightly fewer restrictions were made in the aviation sports DOSAAF clubs, preparing specialists for the Soviet army’s airborne divisions. During the Soviet period Lithuania was well-known for its sports aviation – gliders, parachutists, aircraft modellers. During the years of independence Lithuanian aviation joined Western European air networks and management systems, and western technology was acquired. Among the biggest problems of that period was the lack of Lithuanian aviators, so the VGTU Aviation Institute was established for their training. The history of this institute’s establishment and the organization of studies and scientific research is described in the book.

ISBN:
9789986795513
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11657
Updated:
2017-01-16 16:17:47
Metrics:
Views: 71
Export: