Policijos akademijos studentų fizinio rengimo metodai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos akademijos studentų fizinio rengimo metodai: disertacija
Alternative Title:
Physical Training Methods for the Police Academy Students
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
182 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos policijos akademija, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Methods of the physical education of students of the Police Academy Vilnius : Vilnius University Press, 1995 23 p
Summary / Abstract:

LTKūno kultūra ir sportas aukštojoje mokykloje yra visuminė kultūros dalis, žmogaus specifinės veiklos rezultatas, fizinės prigimties ugdymo priemonė ir būdas. Kūno kultūros teoretikai studentų fizinio rengimo klausimais analizuoja ir moksliškai pagrindžia įvairių aukštųjų mokyklų studentų fizinio ugdymo klausimus. Bet literatūroje trūksta Policijos akademijos studentų duomenų, kuriuos būtų galima taikyti jų profesiniame paengime. Todėl šis darbas liečia Policijos akademijos studentų kūno kultūros pratybų tobulinimo problemą. Tyrimų tikslas- eksperimentinio tyrimo keliu parengti moksliškai pagrįstą Policijos akademijos I kurso studentų fizinio auklėjimo organizavimo i vykdymo metodiką, ištirti jų fizinį pasirengimą ir fizinį pajėgumą, sudaryti I kurso studentų kūno kultūros pratybų rengimo programą ir metodinę struktūrą, atsižvelgiant į būsimų studentų profesinės veiklos ypatumus. Tyrimo pabaigoje pateiktos išvados, kurių pagrindas- pastebėjimas, kad Policijos akademijos I kurso studentų fizinės brandos tyrimų vidurkiai yra artimi Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų vidurkiams. Tačiau Policijos akademijos studentams fizinis rengimas- tai įvairiapusiškas ir sudėtingas pedagoginis procesas, kuriame pasireiškia fizinių pratimų mokymas, fizinių ypatybių ugdymas, profesinių įgūdžių formavimas, kūrybiškas jų taikymas profesinėje policininko veikloje. [Iš leidinio]

ENPhysical culture and sports in a school of higher education is a part of culture as a whole and result of a specific activity of a human-being, as well as the instrument and method for education physical nature. Theoreticians of physical culture analyse student physical training issues and use them for reasoning physical education issues of various schools of higher education. Although literature lacks data of Police Academy students, which could be applied in their vocational preparation. Thus, this paper is related to the problem of physical culture exercise improvement for Police Academy students. The aim of the research—on the basis of experimental trial, design a scientifically –based the methodology for physical nurture organization and implementation for the 1st year students of the Police Academy, investigate their physical preparation and ability, design, the programme and methodological structure for preparation of physical culture sessions for the 1st year students, taking into account peculiarities of future vocational peculiarities of students. At the end of the research, conclusions are provided, the basis of which lies on observation that averages of physical maturity of the 1st year students of the Police Academy are close to averages of Lithuanian schools of higher education. Although for Police Academy students, physical preparation is a versatile and complex pedagogic process that manifests in training of physical exercises, education in physical abilities, formation of vocational skills, and their creative application in vocational activity of a police officer.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11597
Updated:
2022-02-07 20:09:38
Metrics:
Views: 30
Export: