VPU kūno kultūros specialybės studentų fizinio ugdymo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
VPU kūno kultūros specialybės studentų fizinio ugdymo ypatumai
Alternative Title:
Features of physical education of physical education speciality students
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2000, Nr. 3 (21), p. 51-56
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - ištirti kūno kultūros specialybės pirmo kurso studentų fizinio parengtumo kitimą per mokslo metus. Tyrimo objektas - fizinio ugdymo procesas. Buvo ištirta 20 vaikinų ir 14 merginų fizinio parengtumo ir lengvosios atletikos rungčių rezultatų kitimas per pirmus studijų metus. Darbe taikyti literatūros šaltinių analizės, pedagoginio eksperimento, testavimo, biomechaniniai, matematinės statistikos tyrimų metodai. Buvo vertinamas greitumas, greitumo jėga, startinis greitėjimas, santykinis galingumas, jėga, kūno judėjimo greitis, integralus raumenų galingumas. Taip pat nustatyta lengvosios atletikos rungčių: 100 m, 800 m (merginos), 1500 m (vaikinai), šuolio į tolį, granatos metimo, rezultatų kitimas ir šių rezultatų koreliacinis ryšys su fizinio parengtumo rodikliais. Tyrimų rezultatai. Nustatyta, kad per mokslo metus studentų (vaikinų ir merginti) bendrasis fizinis parengtumas pamažu gerėjo, tačiau statistiškai patikimai nepakito. Studentų lengvosios atletikos rungčių normatyvų įvykdymas neženkliai viršijo studijų programų kontrolinius testus. Sumuoti sporto pratybų ir treniruočių fiziniai krūviai, sudarantys daugiau kaip 1000 val. per mokslo metus, ženkliau nepagerino bendrojo fizinio parengtumo rezultatų. Pagrindinė išvada yra ta, kad pirmais studijų metais nėra visiškai suderintos akademinių sporto pratybų ir treniruočių fizinių krūvių kryptys, jų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, dėl ko ženkliau nepakinta studentų fizinis parengtumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinio ugdymo procesas; Fizinis aktyvumas; Judesių mokymas; Kūno kultūros mokytojų rengimas; Kūno kultūros specialistų rengimas; Sporto pratybų fiziniai krūviai; Education of physical training teachers; Physical activity; Physical education teacher training; Physical load of sport activities; Process of physical education; Teaching of movements.

ENThe aim of our research was to investigate the change of physical fitness level in first year male students during one school year. The object of research was the process of physical education. The change of physical fitness level and the results of track-and-field athletics events during the first year of study were studied. The methods of literature sources analysis, pedagogical experiment, testing, biomechanics and mathematical statistics were used. The evaluation was made upon speed, speed-power, take-off point speed, relative capacity, power, body movement speed, integral muscle capacity. Also the change of results was established in such events of trackand-field events as 100 m run, 800 m run (women), 1500 m run (men), long jump, grenade throw, as well as the correlation between these results and results of physical preparedness. Our research have demonstrated that in one year general physical fitness level of students (male and female) gradually improved, but did not change reliably. The results of students in track-and-field events exceeded level of the control tests of study programs, but not significantly. The summed up physical workloads of sport classes and training sessions, which generally compile over 1000 hours in a school year, did not cause a significant improvement in general physical fitness results. The main conclusion is that the trends of academical sport classes and physical workloads in training sessions arc not well coordinated in the first year of study, as well as their quantitative and qualitative indices. It results in insignificant increase of physical preparedness of students. [Text from author]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41892
Updated:
2022-11-07 15:44:29
Metrics:
Views: 16
Export: