Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
The Concept of a lawful state in Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
100 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamos trys teisinės valstybės raidos stadijos: 1) teisėtumo valstybė (valstybė teisinė, jei ji laikosi savo pačios priimtų įstatymų), 2) teisės viešpatavimo (valstybė teisinė, jei visos valstybės institucijos ir piliečiai saistomi teisės viršenybe, suponuojančia prielaidą, kad ne kiekvienas įstatymas yra teisinis ir kad valstybės valią varžo ne šiaip jos leidžiami įstatymai, o žmogaus teisės, t. y. vertybės, esančios šalia valstybės valios ir nepriklausomos nuo tos valios. Teisė suvokiama kaip socialinis santykis tarp žmonių dėl jų vertybių apsaugos, o funkciniu požiūriu – kaip leidimų ir paliepimų vienovė), 3) socialinė teisinė valstybė (tai valstybė, siekianti įveikti teisės viršenybe besiremiančios valstybės nepakankamumą garantuoti visuomenės socialinį stabilumą. [...] Disertacijoje aptariamos priežastys, skatinančios evoliucionuoti valstybę nuo absoliutinių monarchijų link minėtų trijų teisinės valstybės stadijų, atskleidžiama teisinės valstybės raida Lietuvoje nuo XVI a. iki 1940 m., taip pat 1990 m. atgavusios Nepriklausomybę Lietuvos praktika kuriant teisinę valstybę, nagrinėjami mirties bausmės teisiniai pagrindai, valstybės organizavimo ir funkcionavimo problemos garantuojant teisės viršenybę, santykiai tarp teisinio nihilizmo ir valstybės suvereniteto siaurėjimo, formuluojama nauja teisės samprata – teisinis personalizmas, apibrėžianti teisę per teisių ir pareigų vienovę; remiantis šia teisės samprata, nagrinėjama ir vertinama teisinės valstybės funkcionavimo praktika Lietuvoje ir užsienyje. [Iš leidinio]

ENDissertation analyses 3 state ruled by law development stages: legal state (the state is legal if it‘s authority observed the order which is established by itself), law-governed state (this conception concentrated an attention not to the form of law, but on the matter of it. It tried to restrict the freedom of actions of the authority not by the statutes which were promulgated by the state, but by the human values), and social state or the welfare state (is based on the creation of legal mechanism for the aim to protect personal rights against abuse of the authority and unsocial individuals and for the restoration of those rights if they would be infringed), means, that this state helps people who are not able even at the minimum to guarantee their rights. This development stage is the social stability guarantee. Dissertation discusses the reasons, whose encourage to evolve state from absolute monarchies to mentioned development stages, as well development of the state ruled by law from XVI century to 1940, also the practice creating the state ruled by the law; analysis legal bases of death penalty; states effective organizing and realization problems assuring the abuse of the authority; relationships between juridical nihilism and states sovereignty constriction; creating new conception- juridical personalism, which determines the balance of juridical subjects rights and duties. In this dissertation is analyzing and assessing the states ruled by the law behavior practice in Lithuania and abroad. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11587
Updated:
2022-02-07 20:08:18
Metrics:
Views: 17
Export: