Ar valstybės institucijų teisė išieškoti nepriemokas ir

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar valstybės institucijų teisė išieškoti nepriemokas ir/ar nuobaudas ne ginčo tvarka suderinama su teisinės valstybės principu?
In the Journal:
Teisės mokslo pavasaris. 2019, 2019, p. 279-300
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokesčių teisė; Mokesčių nepriemoka; Išieškojimas ne ginčo tvarka. Keywords: Tax law; Tax lien; Tax debt.
Keywords:
LT
Mokesčiai / Taxes. Charges.
EN
Tax debt; Tax law; Tax lien.
Summary / Abstract:

LTSiekiant užtikrinti tinkamą vienos iš pagrindinių valstybės piliečio pareigų – mokesčių mokėjimo – įgyvendinimą, valstybės institucijos, remdamosi įvairiais įstatymais, yra įgalintos atlikti priverstinį mokesčių nepriemokų, nuobaudų išieškojimą ne ginčo tvarka. Tai vyksta, kai mokesčių mokėtojas neįvykdo savo pareigos laiku sumokėti mokesčius, nuobaudas savarankiškai. Toks valstybės institucijų įgalinimas, vienašališkas akto pobūdis, nuosavybės teisės varžymas iš pirmo žvilgsnio gali kelti įtarimų dėl atitikties teisinės valstybės principui, kuris suvokiamas per du sudedamuosius elementus: formalųjį, atspindintį, jog viešoji valdžia gali veikti tik tuo atveju, jei yra tai nustatančios teisės normos, netiriant jų turinio, ir materialųjį, kuriuo remiantis teigiama, kad šis principas kaip visuma turi atitikti ir moralines, vertybines nuostatas, tinkamą institucijų darbą ir kita. Žinoma, mokesčių mokėtojas taip pat nėra paliekamas be jokių gynybos būdų, jam gali būti taikomos įvairios lengvatos. Nagrinėjant šią temą, lyginama Lietuvos Respublikos ir JAV institucijų praktika, taikomi įvairūs žinomi moksliniai metodai: lingvistinis, sisteminis, lyginamasis, analizės, statistinis ir kiti, šiuo straipsniu siekiama atskleisti, ar valstybės institucijų teisė išieškoti nepriemokas ir (ar) nuobaudas ne ginčo tvarka suderinama su teisinės valstybės principu. [Iš leidinio]

ENTax paying is one of the most important obligation of a citizen. The state tries to find ways how to ensure effective tax payment and help its citizens fulfilling this very duty. The problem rises when tax payers are late to pay or do not pay taxes at all. One of state’s way of reacation is tax lien, however it is a harsh tool, and a question may appear whether it does not contradict the essential democratic principle – the rule of law. It consists of two elements: the formal element that requires state institutions to act only by norms of laws despite its content, the material element, although, requires norms to be in proportion with values of society, correctly working state institutions etc. Taxpayers, surely are not left without defense, they could be awarded with privileges in hard times. Analyzing this topic in the light of the above mentioned two elements, the Republic of Lithuania and the United States practise is compared, various of known methods are being used: linguistic, systematic, analysis, statistic and others, and the goal of this paper is to answer whether institution’s right to impose tax lien without any form of litigation does conform the principle of the rule of law. [From the publication]

ISSN:
2345-0878; 2538-8916
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95941
Updated:
2022-08-29 07:23:13
Metrics:
Views: 5
Export: