Katalikų iniciatyva: pirmieji sociologiniai tyrimai Lietuvoje (1912 m. anketinė vartotojų kooperatyvų apklausa)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėKatalikų iniciatyva: pirmieji sociologiniai tyrimai Lietuvoje (1912 m. anketinė vartotojų kooperatyvų apklausa)
Kita antraštėCatholic Initiative: The First Sociological Research in Lithuania
AutoriaiPruskus, Valdas
LeidinyjeLietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 67-78
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTSociologinės apklausos; Vartotojų kooperatyvai; Katalikiškoji sociologija
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariami veiksniai, paskatinę patriotiškai nusiteikusią Lietuvos katalikų dvasininkiją XIX – XX a. sandūroje palaikyti kooperaciją, kadangi ji buvo patikima priemonė valstiečių, sudariusių daugumą gyventojų, ekonominei padėčiai pagerinti, keliui kapitalo koncentracijai užkirsti, taip pat tautiniam solidarumui ugdyti. Parodoma kooperacijos ideologų ir organizatorių skelbti prioritetai ir praktiniai veiksmai. Atskleidžiami kunigų Povilo Januševičiaus ir Fabijono Kemėšio 1912 m. suorganizuoto pirmojo sociologinio tyrimo Lietuvoje – vartotojų kooperatyvų apklausos - tikslai ir aplinkybės. Analizuojama tyrimų eiga ir gauti rezultatai, kurie laidžia geriau surasti kooperacinio judėjimo raiškos ypatumus tuo laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the circumstances that encouraged the patriotic Catholic clergy of Lithuania to support cooperation at the turn of the 20th century. Cooperation was a reliable way to improve the economic situation of peasants which comprised the majority of the population, to prevent the concentration of the capital, and to nurture national solidarity. The article describes the declared priorities and the practical actions of the ideologues and the organisers of cooperation. It describes the goals and the circumstances of the first sociological research in Lithuania organised by priests Povilas Januševičius and Fabijonas Kemėšis in 1912 – a survey of consumer cooperatives. The article analyses the course of surveys and the results obtained, which enables a better understanding of the circumstances of the cooperative movement during that period.

ISSN1392-0502
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1150
Atnaujinta2018-12-20 23:04:32
Metrika Peržiūros: 4