Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (lyginamoji teisinė analizė) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kardomasis kalinimas ir žmogaus teisių apsauga (lyginamoji teisinė analizė): disertacija
Alternative Title:
Pre-trial Detention and Protection of Human Rights (a Comparative Legal Analysis)
Publication Data:
Vilnius, 1995.
Pages:
138 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 1995. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis šio darbo tikslas yra pateikti naują kardomojo kalinimo instituto projektą. [...] Darbą sudaro įžanga, šešios dalys, išvados ir įstatymo projektas. Pirmoje dalyje pateikiama kardomojo kalinimo sąvoka, žmogaus teisės į asmens laisvę vystymosi raida, pažymint ypatingą šios teisės vertę socialiniuose santykiuose, bei bandoma nurodyti, kada kardomasis kalinimas negali būti skiriamas kaip prieštaraujantis nekaltumo prezumpcijos ir nepagrįstai didelės prievartos uždraudimo principams. Antra, trečia, ketvirta ir penkta dalys yra skirtos kardomojo kalinimo institutą sudarančių normų analizei. LR Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintos normos lyginamos su kitų valstybių baudžiamojo proceso įstatymais [...]. Normas, kurios, autoriaus manymu, yra netobulos, siūloma keisti. Šeštoje dalyje nagrinėjamos su kardomuoju kalinimu glaudžiai susijusios prevencinio sulaikymo ir išankstinio laisvės atėmimo bausmės problemos. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main goal of this work is to provide a new concept of pre-trial detention. [...] The study comprises an introduction, six sections, the conclusions, and a draft law. The first section introduces to the concept of detention, historical development of the concept of individual’s rights to personal freedom, specially focusing on particular worthiness of this right in social interaction, and also attempts to outline certain cases when pre-trial detention may not be applied as it would contradict the concept of presumption of innocence and the principle of avoidance of application of unnecessarily strict coercion. The second through the fifth sections of the work deal with the analysis of legal provisions constituting the facility of pre-trial detention. The legal norms established in the Penal Code of the Republic of Lithuania are compared against those in the law of other countries. Certain legal norms, which, to the opinion of the author, are not flawless, are suggested to be revised. The sixth part of the work elaborates upon the issues of preventive detention and pre-emptive incarceration that closely relate to pre-trial detention.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11495
Updated:
2022-02-07 20:08:43
Metrics:
Views: 54
Export: