Paslaugų sferos vaidmuo nacionalinės ekonomikos plėtroje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų sferos vaidmuo nacionalinės ekonomikos plėtroje: disertacija
Alternative Title:
The Role of Services Sector on National Economic Development
Publication Data:
Kaunas, 1996.
Pages:
138 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 1996. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠios disertacijos mokslinių tyrimų objektas - paslaugų sfera kaip ūkio sektorius. Darbe remiamasi ūkio skirstymu į tris sektorius - žemės ūkis, pramonė ir paslaugų sfera - principu, todėl pagrindinis dėmesys skiriamas ne atskiroms paslaugų rūšims, o paslaugų sferai kaip ūkio sektoriui nagrinėti. Pats paslaugų sferos kompleksiškumas sąlygoja tai, kad jos nagrinėjimas būtų paremtas bendraisiais ekonomikos teorijos principais. Kompleksinis požiūris įgalina atskleisti šios sferos formavimosi dėsningumus ir daryti apibendrintas išvadas. Šio darbo tikslas - atskleisti paslaugų sferos kaip ūkio sektoriaus vaidmenį ekonomikoje ir jos išvystymo galimybes Lietuvoje. Uždaviniai: 1. naujo požiūrio į paslaugų sferą formavimas. 2. paslaugos kaip prekės sąvokos patikslinimas. 3. paslaugų sferos vietos ekonomikoje atskleidimas. 4. paslaugų sferos formavimosi prielaidų ir veiksnių išskyrimas. 5. paslaugų sferos išvystymo Lietuvoje įtakojančių veiksnių įvertinimas. 6. paslaugų sferos reikšmės ekonomikoje modelio sudarymas. 7. rekomendacijų paslaugų sferos modeliavimui parengimas. 8. paslaugų sferos išvystymo Lietuvoje galimybių analizavimas.

ENThe subject of research of the doctoral thesis – services industry as an economic sector. The paper is based on classification of economy into three sectors of agriculture, industry and services, thus attention is focused not on individual types of services but rather on the services industry as an economic sector. Due to inherent complexity of services industry, services are analysed on the basis of general principles of the theory of economics. An integrated approach allows for identification of laws governing the formation of this industry as well as drawing conclusions. The aim of this paper is to identify the role of services industry as an economic sector in Lithuania‘s economy and review its developmental prospects. Tasks: 1. formation of a new approach to services industry; 2. specification of the definition of service as a good; 3. identification of the role of services industry in economy; 4. educing preconditions and factors for development of service industry; 5. evaluation of factors determining the development of the Lithuanian service industry; 6. Development of the service industry model in economics; 7. Elaboration of recommendations on the formation of service industry; 8. Analysis of opportunities for service industry development in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11470
Updated:
2022-02-07 20:08:31
Metrics:
Views: 46
Export: